Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 64

Model OSI- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 413

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: Czytając książki dotyczące zagadnień sieciowych, można odnieść wrażenie, że prawie każda z nich (patrz rysunek 1)rozpoczyna się opisem modelu łączenia systemów otwartych. Czyli modelu OSI (ang. Open Systems Interconnect). Nie dzieje się tak bez po...

Partie polityczne - definicje i geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Ks. dr hab. Wiesław Bar
 • Partie i systemy partyjne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 3717

dr hab. Wiesław Bar. Notatka zawiera 150 stron i porusza zagadnienia takie jak: partie polityczne, partia wyborcza, funkcje partii politycznych, partia jako organizacja, rodziny partii politycznych, systemu partyjne. Praca jest bardzo obszerna i dogłębnie analizuje przedstawiony temat. I • Par...

Tezy i ich tłumaczenie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Polityka regionalna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 5670

Zawiera tezy i dokładne ich wyjaśnienie na egzamin z Polityki regionalnej. Informacje zbierane do wytłumaczenia tez są wiarygodne, pochodzą wyłącznie z notatek z wykładu, książek i tylko pewnych źródeł internetu. Plik zawiera informacje na temat takich zagadnień jak: wielość znaczeń pojęcia polityki...

Tezy na egzamin licencjacki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Egzamin licencjacki
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1393

Teza 1. Praworządność - pojęcie, gwarancje 1. Pojęcie praworządności Idea państwa praworządnego swymi korzeniami sięga starożytności greckiej. Już wybitny filozof Platon najpierw twierdził, że państwem powinni rządzić filozofowie; ale następnie zmienił poglądy, głosząc postulat, że państwem powinn...

Praca semestralna - "Władysław Gomułka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1631

Praca została oceniona przez wykładowcę na 5.0 (…) … kilkadziesiąt robotników walczących o chleb Władysław Gomułka został odsunięty od posady I sekretarza, a jego miejsce zajął Edward Gierek. Bibliografia Jerzy Eisler, Jakim państwem b...

Zdrowie psychiczne a tendencyjności myślenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr nauk hum. Elżbieta Januszewska
 • Psychologia
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2499

Elżbietę Januszewską. Notatka zawiera 20 stron. Notatka porusza zagadnienia takie jak: istota zdrowia, Erich Fromm, myślenie i jego deformacje, tendencja do zgodności miedzy informacjami, percypowanymi a zakodowanymi, tendencja do ujednolicen...

Skrypt z MSG

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Kazimierz Kłosiński
 • Międzynarodowe Stosunki Gosdpodarcze
Pobrań: 959
Wyświetleń: 5670

Skrypt przygotowujący do egzaminu z Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych z domieszką handlu międzynarodowego, zawiera wszystkie podstawowe pojęcia. Zrobiony na podstawie notatek z wykładu i slajdów. Notatka ma 11 stron i porusza zagadnienia takie jak: bilans płatniczy, kurs walutowy, rodzaje kur...

Polityka społeczna - formy pomocy społecznej, rozwój i geneza, ubóstwo...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Rosner
 • Polityka społeczna
Pobrań: 322
Wyświetleń: 3423

Polityka społeczna 16.10.2007 Elementy polityki społecznej jako podmiotu politycznego znane są od wieków. Działalność charytatywna kościołów i gmin na rzecz osób biednych, bezdomnych i potrzebujących. Zjawiska bezdomności, biedy itp. spowodowały konieczność ustalenia regulacji prawnych. W miarę ro...

Ustawodawstwo socjalne w Unii Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Dagmara Jachacz
 • Polityka społeczna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 3360

składa się z 14 stron i porusza następujące zagadnienia: inicjatywy Unii Europejskiej związane z pomocą społeczną, europejskie fundusze strukturalne, Polska Akcja Humanitarna, Caritas, przyczyny ubóstwa, mierniki ubóstwa w Polsce, rodzaje bezrobocia, regulacje prawne kwestii rodziny, regulacje praw...

Fiszki na egzamin ze wstępu do historii architektury: od wczesnochrześ...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Daniel Próchniak
 • Historia architektury i sztuki
Pobrań: 595
Wyświetleń: 3696

Porusza między innymi takie kwestie jak: anglosaskie kościoły w Anglii, architektura karolińska, architektura Ottonów i Hapetyngów, periodyzacja romanizmu oraz architektura romańska. 1. Wczesnochrześcijańska - Rzym, Palestyna, Trewir to jedne z centrów rozwoju budownictwa sakralnego. - Cechy chara...