Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 62

Myśl ekonomiczna starożytności- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1036

Myśl ekonomiczna starożytności Okres VIII w. p.n.e. - V w. n.e. Dotyczy dorobku myśli greckiej oraz rzymskiej. Występują dwie tradycje- dwa podejścia : -euklidesowa -babilońska. Znaczące wydarzenia wpływające na ustrój społeczny i polityczny - przejęcie alfabetu od Fenicjan w IX wieku p.n.e.; - ...

Odrodzenie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 546

Odrodzenie Podr. - wielkie odkrycia geograficzne i rozwój techniki Reformacja - nowe religie W Europie rozpoczyna się okres Odrodzenia, który wiąże się z odkryciami geograficznymi, rozwojem techniki i rozszerzeniem się hory...

Proces powstawania teorii i doktryn - opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 336

PROCES POWSTAWANIA TEORII I DOKTRYN Istniejąca rzeczywistość ekonomiczna ulega zmianie na skutek ciągłych zmian w gospodarce. W związku z tym zaczynają pojawiać się problemy, które nie są zawsze jasne - ich pochodzenie lub powód powstania. Problemy te mogą być korzystne (lub nie) dla ogółu, ale mog...

Przedklasycy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 518

W Polsce Ludowej warunkiem tym było pozyskiwanie walut obcych. Dla zdobycia dewiz eksportowane było nieomal wszystko (cukier, surowce). Jednocześnie ograniczony był import do wyrobów najpotrzebniejszych. Polska potrzebowała techniki zachodniej, która była niedostępna dla bloku komunistycznego ze wzg...

Kierunek subiektywno- marginalistyczny- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2205

Kierunek subiektywno - marginalistyczny szkoła wiedeńska szkoła lozańska szkoła neoklasyczna z Cambridge Szkoła klasyczna (powtórzenie) - była przedmiotem krytyki drobnych producentów i rolników. W ich obronie stanął Sismondi i Prudho, a później Marks, Carrey, Hildenbrandt. Krytykowali teorię wolne...

Proces produkcji według Marksa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

Proces produkcji według Marksa Wartość siły roboczej nie jest przenoszona gdyż robotnicy wydają pieniądze na inne towary, więc powstaje wartość nowowytworzona, która jest większa od wartości siły roboczej. Siła robocza wytwarza więcej wartości niż sama była warta, co powoduje powstawanie nadwyżki, ...

Typowe luki w organizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 21
Wyświetleń: 315

13. Wymień typowe luki i błędy w zarządzaniu. W każdym nawet z pozoru najlepsze kierowanie nie jest wolne od błędów i luk w zarządzaniu. Błędy dzielą się na dwie grupy: błędy subiektywne które biorą się wyłącznie z cech charakteru, temperamentu, postawy wobec innych ludzi, zasad etycznych i moral...

Motywacja- opracowanie - Cel pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 756

Motywacja I.1. Pojęcie, zastosowanie i działanie motywacji O motywowaniu i nagradzaniu pracowników pisze się i dyskutuje coraz częściej i coraz mądrzej. Zwołuje się konferencje i seminaria, organizuje szkolenia. W codziennej praktyce zarządzania sięga się po coraz bardziej wyrafinowane i komplekso...

Motywowanie, zarządzanie procesami interpersonalnym- opracowaniei

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Istota motywowania - zestaw sił, które sprawiają, że ludzie zachowują się w określony sposób: znaczenie motywacji do pracy wcześniejsze podejścia do motywowania tradycyjne (Taylor) - bodźcowy system płac - zakładało, że praca jest czymś nieprzyjemnym dla pracownika od strony stosunków międzyludz...

Negocjacje - przykładowe zadania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof Ivan Blahun
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 203
Wyświetleń: 2534

NEGOCJACJE Są procesem, w którym przynajmniej dwie strony, mające różne opinie, potrzeby i motywacje, starają się dojść do porozumienia w ważnej dla nich kwestii. Pytania sprawdzające: Co to jest BATNA? Opisz i podaj przykład. BATNA - Best Alternative to a Negotiated Agreement, czyli w tłumaczen...