Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 61

Strategie kosztowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 553

STRATEGIE KOSZTOWE STRATEGIA DUMPINGU Są dość często stosowane strategie kosztowe. Idea - w miarę wzrostu produkcji skumulowanej następuje spadek jednostkowego kosztu całkowitego. Strategia dumpingu - straty z obniżenia ceny, ceny poniżej ceny ...

TQM a normy ISO 9000. Polska nagroda jakości

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1141

TQM a normy ISO 9000 Doświadczenia wielu dużych firm wykazują, że nie ma sprzeczności między ideą i systemem zbudowanym wg wymagań norm ISO 9000, a programem ZPJ. ISO to niezbędny element na drodze firmy do ZPJ. System jakości zapewnia przejrzystość procesów, pozwala na zapewnienie zdolności proces...

Zastosowanie diagramu Ishikawy i diagramu Pareto Lorenza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1813

Zarządzanie Jakością Temat: Zastosowanie diagramu Ishikawy i diagramu Pareto Lorenza do analizy wysokości kosztów produkcji w przedsiębiorstwie JAR I. Opis problemu Firma JAR jest małą firma zatrudniającą 10 osób, produkująca instrumenty...

Perswazja w negocjacjach- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 938

Temat: Perswazja w negocjacjach Perswazja jest bardzo zmyślnym narzędziem, które działa na zasadzie ogólnie bardzo prostej, gdy słyszymy lub oglądamy coś nowego, wydaje nam się, że to co zaprezentowano trafia w samo sedno i jest tak oczywiste, że aż dziwne, że sami na to nie wpadliśmy. Czujemy, że ...

Korupcja w urzędach państwowych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 140
Wyświetleń: 742

Instrumenty organizacyjno-prawne zmniejszające korupcję w urzędach. Zgodnie z ostatnimi danymi Transparency International w Polsce w życiu społecznym i gospodarczym nasila się przekupstwo i korupcja. Coraz więcej przedsiębiorców posługuje się przekupstwem jako metodą załatwiania interesów. Według o...

Średniowiecze- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 42
Wyświetleń: 588

Średniowiecze - rozpoczyna się wraz z upadkiem Starożytnego Rzymu (476 rne). W 430 rne zmarł św. Augustyn. Średniowiecze dzieli się na wczesne, dojrzałe i schyłek. Kończy się ono Odrodzeniem (jest to okres odkryć geograficznych, między innymi Ameryki przez Kolumba). Centrum systemu Średniowiecza jes...

Korzyści specjalizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

Korzyści specjalizacji W USA Henry Carey wysunął wątpliwości co do korzyści specjalizacji. Kiedy w 1776r. Smith wydał “Bogactwo narodów”, w tym samym czasie brytyjskie kolonie w USA zbuntowały się twierdząc, że nie potrzebują opieki Korony Brytyjskiej. Do tej pory USA płaciły Anglii podatki, musia...

Marksowska teoria ekonomiczna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 574

Marksowska teoria ekonomiczna Karol Marks urodził się w 1818r. miał wykształcenie ekonomiczne. Na stałe osiadł w Londynie. Jego przyjaciel, F. Engels (też Niemiec) był samoukiem i pracował w fabryce ojca. Engels napisał “Położenia klasy robotniczej w Anglii”. Marks i Engels spotkali się i już do ko...

Merkantylizm- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

MERKANTYLIZM XVI -XVII wiek Koniec średniowiecza wykreował nowe stosunki społeczno-gospodarcze, zmiany nastąpiły również w relacjach między poszczególnymi stanami - szlachtą, duchowieństwem, mieszcza-ństwem i chłopstwem. W nowych warunkach czołową postacią zaczyna stawać się mercante tj. kupiec b...

Myśl ekonomiczna średniowiecza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • mgr Marcin Nowak
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2009

Myśl ekonomiczna średniowiecza Okres V - XV w. n.e. Feudalizm - nowy układ społeczno-gospodarczy. Foedus - wolna umowa na podstawie której zasłużeni wojownicy, dygnitarze otrzymywali ziemie na której pracowali chłopi. Wczesny feudalizm doprowadził do zastoju spowodowanego ograniczeniem produkcji,...