Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 60

Piractwo komputerowe- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

Piractwo komputerowe Do przełomu XIX i XX wieku pojęcie ochrony własności przez prawo karne odnosiło się do rzeczy materialnych - nieruchomości i ruchomości. XX wiek wypracował środki ochrony wartości, takich jak wierzytelności, akcje i prawa inwestycyjne. Jednak dopiero przed kilkunastu laty ochro...

Projekt z języka programowania C++- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

Projekt z języka programowania obiektowego VISUAL C++ Treść zadania: Napisz program umożliwiający wprowadzenie określonej liczby studentów (nazwisko, imię, rok studiów, ocena zaliczeniowa). W kolejnym okienku powinny pojawiać się dane o wprowadzonej grupie: średnia ocen grupy, dane studenta o naj...

Protokół SMPT- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 448

Protokół SMTP 1. Protokół SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) W czasach gdy pojawiły się pierwsze sieci komputerowe miały one służyć przede wszystkim do wymiany informacji pomiędzy użytkownikami. Bardzo szybko powstały normy ...

Relacyjne bazy danych- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 833

RELACYJNE BAZY DANYCH Historyczny rozwój logicznych modeli baz danych Model hierarchiczny Najstarszy Struktura drzewiasta, jeden rekord główny (korzeń). Każdy rekord musiał być podrzędny tylko wobec jednego rekordu, ale sam mógł mieć dowolną ilość rekordów podrzędnych. Dostęp do danych zawsze o...

Windows NT server- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 413

Windows NT Server - sieciowy system operacyjny Historia sieciowych systemów operacyjnych W ciągu ostatnich 40 lat sieci komputerowe ulegały wielu zmianom. Począwszy od utworzenia połączeń prymitywnych terminali z systemami main...

Wirtualni operatorzy komórkowi- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

MVNO - Wirtualni operatorzy komórkowi     Jeszcze do niedawna rozpoczęcie działalności w sektorze telefonii komórkowej wiązało się z ogromnymi inwestycjami. Trzej polscy operatorzy cyfrowej telefonii najpierw uzyskali koncesje, nastę...

Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 392

WYKŁAD II -Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego Potencjał przedsiębiorstw Potencjał to zasób możliwości, zdolności, sprawności, mocy czy wydajności, tkwiący w kimś lub czymś. Potencjał przedsiębiorstw- wynika z jego zasobów (kapitałów) ich struktury i właściwości jakości...

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 70
Wyświetleń: 455

Rachunek kosztów w przedsiębiorstwie Rachunek ekonomiczny: to liczenie nakładów i efektów przy różnym alternatywnym podziale czynników produkcji kształtuje przesłanki celu podejmowania decyzji gospodarczych, kontrolowania, rozliczania oraz oceny efektywności przedsiębiorstwa Koszty- to uprawdopo...

Punktowa ocena pozycji organizacji- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 532

PUNKTOWA OCENA POZYCJI ORGANIZACJI Ułożenie listy kluczowych czynników sukcesu Określenie wag poszczególnych rozpatrywanych czynników sukcesu Zbadanie, czy w analizowanej organizacji każdy z kluczowych czynników sukcesu jest słabą, czy mocną stroną i wyrażenie tej oceny w sposób liczbowy Porówna...

Strategiczne opcje konkurencyjne- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

STRATEGICZNE OPCJE KONKURENCYJNE - na wzrost PWU płacimy tę samą cenę - najczęściej stosowana: wzrost PWU i wzrost ceny, jest to normalne działanie. Niebezpieczeństwo, że my podwyższając PWU i cenę wskoczymy do wyższego segmentu rynku. - ryzykowna opcja, wzrost ceny ale nie zmienia się PWU. Sukce...