Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 59

Ekonomika przedsiębiorstw- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 0
Wyświetleń: 469

Ekonomika przedsiębiorstw: jest dyscypliną naukową o warunkach, instrumentach i sposobach racjonalnego gospodarowania w przedsiębiorstwach jest częścią nauk ekonomicznych ma charakter nauki teoretycznej i empirycznej Wykorzystu...

Gospodarowanie zasobami ludzkimi- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

Gospodarowanie zasobami ludzkimi jest określoną koncepcją zarządzenia w obszarze funkcji personalnej w której zasoby ludzkie postrzega się jako składnik aktywów firmy i źródło konkurencyjności. Kapitał ludzki w przedsiębiorstwie obejmuje ogół cech i właściwości: wiedza zdolności umiejętności zdro...

Funkcje planowania, reinżyniering- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

1.1. Funkcje i zasady zarządzania Planowanie - konkretność, terminowość, elastyczność, optymalny horyzont czasowy; Organizowanie - podział pracy, harmonizacja, specjalizacja, hierarchia i rozpiętość kierowania, najkrótsza droga, dele...

Istota kontrolowania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 119
Wyświetleń: 609

Kontrolowanie koncentruje się na obserwacji i ocenie działań w organizacji. Kontrolowanie w organizacjach: kontrola - regulacja działań organizacji w taki sposób by ułatwić osiąganie jej celów cel kontrolowania - stworzenie menedżerom możliwości oceny organizacji w porównaniu z zamierzeniami, w o...

Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkim...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Zarządzanie projektami
Pobrań: 35
Wyświetleń: 595

Procedura postępowania w reengineeringu w zarządzaniu zasobami ludzkimi Postępowanie w reengineeringu jest wieloetapowe. I chociaż twórcy reengineeringu nie zaproponowali metody postępowania dla usprawnienia procesu przy pomocy reengineringu to dotychczasowe doświadczenia pozwalają na wydzielenie n...

Asertywność - Wyrażanie oczekiwań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

Czym jest asertywność? Asertywność to szacunek dla samego siebie, który pozwala na formułowanie naszych oczekiwań wobec innych ludzi. Jest to też szanowanie prawa innych do wyrażania swoich potrzeb. Asertywność to „złoty środek” między uległ...

Jak wykorzystywane są komputery w firmie- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Jak wykorzystywane są komputery w przedsiębiorstwie? Ogólnie rzecz ujmując komputery mogą być wykorzystywane do wszystkich czynności przedsiębiorstwa takich jak planowanie, gospodarowanie zasobami materiałowymi i informacyjnymi, logistyka, oraz sterowanie procesami technologicznymi. Mogą być one wy...

Ochrona sieci lokalnej za pomocą zapory sieciowej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 7
Wyświetleń: 546

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: W dobie wzrastającego zagrożenia systemów sieciowych coraz większe zainteresowanie budzą różne mechanizmy mające na celu zwiększenie stopnia bezpieczeństwa systemów. Jednym z takich mechanizmów jest zapora sieciowa (ang. firewall). Omówione zost...

Ochrona zasobów informatycznych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 581

Ochrona zasobów informatycznych Podejście kompleksowe - prawidłowość zabezpieczeń wymaga, aby chronić wszystkie zasoby Zabezpieczenie SI - element zarządzania systemami informatycznymi w przedsiębiorstwie, dotyczący ochrony samej infrastruktury, jak i informacji przed rozmyślnym, celowym lub przyp...

Ograniczenia uprawnień użytkowników systemu Windows

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 658

System Windows pozwala na wprowadzenie licznych ograniczeń, będących jednym z zabezpieczeń przed zmianami w jego konfiguracji. Jest to szczególnie ważne gdy z komputera korzysta wielu użytkowników, którzy dokonując zmian mogą przyczynić się do nieprawidłowego działania całego systemu. Ograniczenia t...