Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 58

Agresja - Definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1645

AGRESJA 1. Czym jest agresja ? Definicja agresji. Powstało wiele teorii naukowych próbujących wyjaśnić genezę i przyczyny zachowań agresywnych. Definicji agresji jest wiele. Każdy naukowiec zajmujący się tym problemem ustala swoją definicję, niemniej jednak wszyscy są zgodni co do tego, że problem ...

Alkoholizm - geneza

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Lewandowski
 • Etyka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 896

Etanol, alkohol etylowy (C2H5OH), bezbarwna ciecz o charakterystycznym zapachu, temperatura wrzenia 78,3°C. Etanol miesza się z wodą w dowolnych stosunkach, tworząc z nią mieszaninę azeotropową (zawiera 95,5% etanolu). Otrzymuje się go metodami biochemicznymi (fermentacja substancji zawierających po...

Problemy w zarządzaniu kadrami- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

Dobór kadr Jednym z najistotniejszych elementów rozwoju oraz istnienia każdego przedsiębiorstwa jest pozyskiwanie odpowiedniej kadry na poszczególne stanowiska. Doborem można nazwać zespół działań mający na celu pozyskiwanie odpowiednich ludzi do organizacji i doprowadzenie do właściwej obsady waku...

Bariery przy rekrutacji pracowników- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 721

Temat: Jakie mogą być bariery w wykonywaniu procedury rekrutacyjnej. Rozpatrz trzy rodzaje tych barier ; ze strony przeprowadzającego rekrutację, ze strony uczestniczącego w rekrutacji i ze strony organizacji. Rekrutacja jest procesem podczas, którego poszukuje się, dobiera i wybiera kandydatów na ...

Ocena pracownicza- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 987

Ocena pracownicza II.1. Czym jest ocena pracownicza Wg koncepcji Human Resources Management, czyli zarządzania zasobami ludzkimi równie ważna jak motywowanie pracowników jest ocena pracownicza. Jest ona istotnym czynnikiem urzeczywistnienia strategii personalnej przedsiębiorstwa. Oceny pracownicz...

Planowanie zatrudnienienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 658

Planowanie zatrudnienia Celem planowania jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i podsystemem ludzkich organizacji oraz przygotowanie działań mających wyeliminować różnice między stanem obecnym i pożądanym. Zazwyczaj planuje się : obsadę, czyli za...

Kierowanie i kierownicy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 770

Kierowanie i kierownicy. Kierowanie - to proces planowania, organizowania, przewodzenia i kontrolowania dziaalnoci czonkw organizacji oraz wykorzystania wszystkich innych jej zasobw dla osignicia ustalonych celw. planowanie - kierownicy z gry obmylaj cele i dziaanie oparte na metodzie, nie przeczu...

Metoda karania- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 21
Wyświetleń: 833

METODA KARANIA 1.Czym jest karanie? Karaniem będziemy nazywać każdą działalność wychowawczą polegającą na tworzeniu awersyjnych dla wychowanka zdarzeń pozostających w czasowym związku z jego określonym zachowaniem się. Karanie może być stosowane w celu osiągnięcia 2 rodzajów zmian wychowawczych. Zm...

Bilans - podstawowe informacje

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 91
Wyświetleń: 595

BILANS AKTYWA TRWAŁE Wartości niematerialne i prawne Koszty zakończonych prac rozwojowych, Wartość firmy Inne wartości niematerialne i prawne Zaliczki na wartości niematerialne i prawne II. Rzeczowe aktywa trwałe 1. Środki trwałe grunty ( w tym prawo do użytkowania wieczystego gruntu) budyn...

Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 406

Ekonomika majątku obrotowego przedsiębiorstwa 1. Pojęcie i składniki majątku obrotowego przedsiębiorstwa 1.1. Definicja majątku trwałego Majątek, który tworzą aktywa : trwałe, zw. też długotrwałymi względnie stałe w krótkim okresie czasu rosnące w długim czasie wraz z rozwojem zdolności produk...