Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 56

Otoczenie zarządzania zasobami

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 938

Wpływ otoczenia: Należy sobie uświadomić, że jeżeli zejdziemy na dół, do każdej firmy, będziemy starali odnosić nasze rozważania do firmy, musimy pamiętać, że ta firma funkcjonuje w otoczeniu. To otoczenie jest jej najbliższe, ale także występuje otoczenie o ogromnym zasięgu, którego wpływy niewątp...

Przewodzenie. Kierowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 854

Przewodzenie - jest zespołem procesów i czynności wykonywanych w celu sprawienia by członkowie organizacji współpracowali ze sobą w interesie organizacji. Kierowanie ludźmi rozumiane jest przewodzenie obejmuje cały szereg różnych procesów i czynności: motywowanie pracowników, wywieranie wpływu na in...

Rekrutacja - Model sita

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1337

Rekrutacja oznacza pozyskanie przez organizację kandydatów do pracy umożliwiającej ich naturalną selekcję. Wyróżniamy: rekrutację ogólną (najbardziej odpowiednia gdy chcemy przyciągnąć kandydatów na operacyjne stanowiska pracy, procedury stosowane są standardowe i stosunkowo proste) oraz rekrutację ...

Model kapitału ludzkiego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 777

Zarządzanie zasobami ludzkimi- HRM dotyczy ludzkiej strony zarządzania przedsiębiorstwem i relacji zatrudnionych z ich firmą.   Celem jest zapewnienie, aby pracownicy przedsiębiorstwa, tj. jego zasoby, byli wykorzystani tak aby pracodawca osiągnął największe możliwe korzyści z ich zdolności, a pra...

Modele motywacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 420
Wyświetleń: 4697

Modele motywacji: a.         model tradycyjny - związany z Taylorem i szkołą naukowej organizacji postrzega również jako model człowieka ekonomicznego, podstawowym czynnikiem pobudzającym jednostkę do działania są środki finansowe. b.         model stosunków współdzielenia - postrzegany jako model...

Procedura postępowania selekcyjnego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 868

Procedura postępowania selekcyjnego: określić na jakie stanowisko dokonuje naboru sporządzić opis tych stanowisk na podstawie określonej formy analizy pracy oraz charakterystykę wymagań, które będzie musiał spełnić pracownik ustalić kryteria postępowania selekcyjnego -nie muszą być one identyczne...

Rekrutacja - Właściwości osobowe i ich ocena

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 651

Planowanie zatrudnienia celem jest identyfikacja przyszłych wymagań organizacyjnych stojących przed funkcją personalną i podsystemem ludzkim w organizacji oraz przygotowaniu działań mogących wyeliminować różnice między stanem obecnym a pożądanym.   Planuje się: -obsadę czyli zatrudnienie plan pow...

Funkcje i role planowania strategicznego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 294
Wyświetleń: 455

Funkcje i role planowania strategicznego   Cechy strategii wg Schreyogga i Schimmana ( jej role ) :   -         ustalają pole działalności ( domeny ) -         są skorelowane z konkurencja -         nawiązują do sytuacji i rozwoju otoczenia ( szanse i zagrożenia ) -         są zorientowane na...

Funkcje zarządzania - Proces decyzyjny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

Funkcje zarządzania PLANOWANIE ORGANIZOWANIE KIEROWANIE LUDŹMI KONTROLA celów struktur przewodzenie określenie obszarów i kryteriów zasobów zespołów motywacja ustalenie standardów wyników działań komunikowanie ? działań współpracy reprezentowanie wnioski i działania korygujące  ...

Pojęcia ogólne strategii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Monika Łobaziewicz
 • Podstawy zarządzania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 896

,  Pojecia ogolne   Przez strategie rozumiemy koherentny ( spojny ) i celowy zbior decyzji oraz dzialan zrealizowanych w okreslonym czasie, Strategia organizacji jest przyjeta przez jej kierownictwo spojna koncepcja dzialan, ktorej ...