Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 53

Techniki oceny zachowań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 371

. Techniki oceny zachowań Techniki te pozwalają na ocenę zachowań pracowników w miejscu i w procesie pracy. Równocześnie podkreślają one wkład zachowania pracownika w pracę i rolę programowania tego zachowania z punktu widzenia pracodawcy (przy pomocy jakich zachowań pracownicy mogą osiągnąć postaw...

Wdrażanie systemu ocen

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1022

Wdrażanie systemu ocen Wprowadzanie w przedsiębiorstwie systemu ocen zwanego dzisiaj coraz częściej Systemem Okresowego Oceniania Pracowników (SOOP) wymaga działań przebiegających zwykle w trzech fazach:     Faza I projektowanie SOOP, które obejmuje: określenie celów, zasad i kryteriów oceniania,...

Zarządzanie zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI (ZZL) ZZL strategiczna jednorodna spójna metoda kierowania najcenniejszym z kapitałów każdej org. -ludzmi Głowne cechy nowoczesnego ZZL Strategia+ kopleksowość= budowa przewagii konkurencyjnej +wysoka produktywnosć+ wysoka jakość

Zarządzanie zasobami Ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

Zarządzanie zasobami Ludzkimi. Strategia to określenie głównych długookresowych celów przedsiębiorstwa i przyjęcie takich kierunków działania przedsiębiorstwa a także dokonanie takiej alokacji zasobów, które są konieczne do realizacji tych celów. SZZL obejmuje te decyzje, które mają podstawowe i d...

ŚRODKI TRWAŁE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 728

ŚRODKI TRWAŁE (MAJATEK TRWAŁY). W ruchu okrężnym środki produkcji zachowują się niejednakowo — część z nich całkowicie się zużywa i przenosi swoją wartość na wyrób gotowy, część zaś zużywa się stopniowo, utrzymując w wielu cyklach produkcyjnych swoją postać rzeczową. Jest to podstawa do wyróżniania...

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 70
Wyświetleń: 721

MAJĄTEK OBROTOWY I JEGO STRUKTURA. Majątek Obrotowy obok majątku trwałego jest składnikiem majątku firmy. Składniki majątku obrotowego obejmują te składniki majątku firmy, które w procesie gospodarczym mogą zmieniać postać na pieniężną. O zakwalifikowaniu poszczególnych pozycji do majątku trwałego ...

PROBLEMY AMORTYZACJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 28
Wyświetleń: 763

PROBLEMY AMORTYZACJI. „Wyrażając w formie pieniężnej stopniowy ubytek wartości produkcyjnych środków trwałych, amortyzacja stanowi równocześnie instrument obciążenia równowartością tego ubytku kosztów produkcji oraz narzędzie gromadzenia zasobów finansowych niezbędnych do reprodukcji środków trwały...

INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

INWESTYCJE I KAPITAŁ OBROTOWY Finansowanie kapitału obrotowego — cykl konwersji pieniądza Łączną wartość składników majątku obrotowego, wykazaną w aktywach przedsiębiorstwa, można określić jako kapitał obrotowy brutto. Kapitał obrotowy brutto (pole 2 na rysunku) pomniejszony o kwotę zobowiązań bi...

EWIDENCJA KOSZTÓW

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 238
Wyświetleń: 868

EWIDENCJA KOSZTÓW Wyróżnia się dwa układy ewidencyjne kosztów. Układ rodzajowy i układ kalkulacyjny, natomiast ewidencja kosztów może być prowadzona według jednego z 3 wariantów: koszty księguje się tylko w układzie rodzajowym -rozwiązanie takie przyjmują przedsiębiorstwa, które wytwarzają jeden r...

Ewidencja materiałów cd

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Marzena Wrona
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 854

Ewidencja materiałów cd. Jeżeli ewidencja materiałów odbywa się na poziomie ceny zakupu to całość kosztów zakupu poniesio-nych w okresie została zaliczona do kosztów tego okresu. Jeżeli natomiast materiały wycenione są w cenie nabycia to koszty zakupu są aktywowane i rozliczane w ślad za zużytymi m...