Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 52

Zarządzanie kadrami - kontrolowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Zarządzanie kadrami TEMAT: Kontrolowanie Swoją pracę chciałbym poświęcić problemowi kontrolowania w organizacji. Kontrola jest często kluczem do osiągnięcia lepszej efektywności w firmie i różnego rodzajach organizacji. W pracy swojej skupiłem się na formach kontroli i na etapach kontroli. Kontro...

Zarządzanie kadrami - rekrutacja i selekcja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 385

Proces rekrutacji i selekcji personelu polega na poszukiwaniu i profesjonalnym doborze kandydatów na określone stanowisko pracy. Staranny dobór kadr jest bardzo istotnym procesem dla każdej organizacji, gdyż sukces firmy zależy w istotnym stopniu od pracujących w niej ludzi. Dzięki odpowiednim tech...

Ścieżki kariery

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

Ścieżki kariery Efektem ustalenia planu karier jest obsadzenie jednostki na stanowisku, które jest pierwszym w sekwencji stanowisk, które będzie zajmować w przyszłości, a więc rozpoczynającym indywidualną ścieżkę kariery. Z perspektywy firmy ścieżki kariery są ważnym elementem składowym planowania ...

Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 896

Perspektywy zarządzania zasobami ludzkimi. „Przedsiębiorstwo to ludzie - dobre wykorzystanie tego potencjału przesądza o sukcesie organizacji” ZZL - Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bywa określane jako zespół działań menadżera nakierunkowany na wydajne i efektywne wykorzystanie zasobów organizacji tj...

PLANOWANIE KARIER

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 728

PLANOWANIE KARIER Rozwój kariery zawodowej pracowników jest dzisiaj traktowany jako jeden z ważnych elementów zarządzania zasobami ludzkimi, a szczególnie w odniesieniu do menedżerów i specjalistów, jako czynnik zatrzymania najlepszych spośród nich w przedsiębiorstwie. Dawniej pracownicy przesuwal...

Przebieg kariery menedżera w środkowym okresie kariery

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Przebieg kariery menedżera w środkowym okresie kariery Menedżerowie na tym etapie rozwoju kariery dla firmy są „kluczową" grupą pracowników. Równocześnie jest to okres, z którym związany jest często chwilowy lub trwały zastój w przebiegu kariery. Krzywa przebiegu kariery charakteryzuje się pla...

Przedmiot i podmioty oceny

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 476

Przedmiot i podmioty oceny Przedmiotem oceny, co szerzej omówione zostanie w dalszej części rozdziału, mogą być:  realizacja postawionych do osiągnięcia celów,  wykonanie konkretnych zadań,  zachowania pracowników,  cechy pracowników. Na pytanie: kto podlega ocenie? Prawidłowa odpowiedź powinn...

RODZAJE REKRUTACJI

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 847

RODZAJE REKRUTACJI: Najczęściej wymieniane są dwa podziały zabiegów rekrutacyjnych: 1) ze względu na rodzaj stanowiska: — rekrutacja szeroka, która dotyczy przede wszystkim stanowisk wykonawczych, głównie produkcyjnych i skierowana jest na szeroki rynek pracy. Procedury rekrutacji są standardowe ...

Rola systemu oceniania w firmie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490

Rola systemu oceniania w firmie Ocenianie pracowników polega na wyrażaniu w formie ustnej lub pisemnej osądu o nich lub, mówiąc inaczej, na wartościowaniu ich cech osobowościowych, zachowań i efektów pracy. Jest kompleksowym narzędziem, zajmującym centralne miejsce w systemie zarządzania zasobami l...

STRUKTURA POZIOMU PERSONALNEGO

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

STRUKTURA POZIOMU PERSONALNEGO V-prezes ds. personalnych/ZZL, Dyr.ds. Personalnych→Dz.Personalny / Kadr /ZZL, Kierownik działu Kadr ZZL, Komórki personalne / Kadrowe ZZL Funkcje pionu: opracowanie strategii ZZL, planowanie zatrudnienia, rekrutacja, dobór, szkolenie, doskonalenie, ocenianie, prowad...