Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 51

Główni uczestnicy rynku kapitałowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 777

Główni uczestnicy rynku kapitałowego W pierwszym podrozdziale niniejszego opracowania zostało przedstawiona m.in. podmiotowa struktura rynku finansowego. W ramach rynku papierów wartościowych - podstawowego segmentu rynku kapitałowego, wymienione wówczas grupy uczestników obrotu można zaprezentować...

Formy wynagrodzeń i ich wpływ na pracę zawodową

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 49
Wyświetleń: 959

FORMY WYNAGRODZEŃ I ICH WPŁYW NA PRACĘ ZAWODOWĄ Recesja obnaża niedoskonałości systemów zarządzania także w obszarze zarządzania ludźmi w organizacjach. Mimo złej sytuacji rynkowej firma przeżywająca kłopoty nie może pozwolić sobie na utratę kluczowych pracowników lub na spadek ich motywacji. To cz...

Outplacement

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1015

Outplacement. Obecnie polski rynek pracy zaczyna przypominać rynki zatrudnienia w krajach wysoko uprzemysłowionych. Zwalnianie nieefektywnych pracowników nie należy już do rzadkości. Poprzez redukcję zatrudnienia przedsiębiorstwa obniżają kos...

Praca menedżera

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1064

PRACA MENEDŻERA W swojej egzystencji człowiek przynależy do różnego typu organizacji o różnym stopniu sformalizowania. Organizacja o wysokim stopniu formalizacji to przedsiębiorstwo bądź firma zapewniająca środki dla swojego członka do egzystencji. Może tutaj być organizacja produkcyjna,wojskowa, o...

Rekrutacja i selekcja pracowników - Rozmowa kwalifikacyjna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 693

Rekrutacja i selekcja pracowników Skąd organizacje biorą swoich uczestników? Jak to się dzieje, że osoby — znajdujące się dotąd ,,na zewnątrz" organizacji — stają się jej uczestnikami? Kto o tym decyduje i na podstawie jakich kryteriów? W systemie gospodarki centralnie sterowanej polityka per...

Stres w pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1057

Stres w pracy - mechanizmy i skutki stresu zawodowego Nasz świat powinien zmierzać ku lepszemu i opierać się na zrozumieniu współpracy i miłości jednak rządzi nim konkurencja, egoizm i wrogość. W naszych czasach tempo życia rośnie, prowadzi do napięć i nowych źródeł stresu. Stres stał się nieodłącz...

Szkolenia pracowników

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 168
Wyświetleń: 861

SZKOLENIA SPIS TREŚCI Wprowadzenie 2 2. Determinanty skutecznej edukacji pracowników 3 3. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 6 4. Rodzaje i formy szkoleń oraz kryteria ich wyboru 8 5. Efektywność szkoleń i ich ocena 11 6. Opis systemu szkoleń pracowników firmy „Kogucik” 12 7. Propozyc...

Szkolenie i doskonalenie kadry kierowniczej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 490

SZKOLENIE I DOSKONALENIE KADRY KIEROWNICZEJ Celem podjęcia decyzji o przeprowadzeniu jakiegokolwiek szkolenia dla kierowników jest zmiana zachowania , sposobów działania , podejścia . Nie można mówić o zmianie umiejętności np. sprzedaży w momencie zakończenia czytania książki lub sesji szkoleniowej...

Wynagradzanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w gminie i regionie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 686

WYNAGRADZANIE W celu uniknięcia sytuacji przypadkowego wynagradzania lub zapobieganiu kwestii spornych pomiędzy pracodawcą a pracownikiem powinny zostać ustalone kryteria wynagradzania. Dzięki temu, pracownicy poznają zasady i nie będą musieli martwić się czy nie zostaną one nagle zmienione a praco...