Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 48

Przepis prawa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

Przepis prawa - są to te „jednostki językowe” (paragrafy, artykuły, ustępy) - opisują jakąś sytuację - i to nie do końca Norma prawna - zakreśla dla konkretnego adresata całość wytycznych jak się zachować w określonej sytuacji; jest zawsze strukturą złożoną z: hipotezy - uogólnionej abstrakcyjnej ...

Rodzaje umów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 105
Wyświetleń: 609

Temat: Umowy. Umowa Sprzedaży - sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę. Istotą gospodarczą sprzedaży jest zawsze wymiana określonych rzeczy (a także energii lub praw) na pieniądz. Toteż...

Sposób wykonywania zobowiązań

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 434

Sposób wykonywania zobowiązań - 354 k.c. (będzie zmieniany) - zgodnie z treścią zobowiązania, w sposób odpowiadający celowi społeczno-gospodarczemu, zgodnie z zasadami współżycia, w sposób odpowiadający zwyczajom; §2 obowiązek lojalności stron wobec siebie. Wnioski szczególne z §2 wysunięte przez S...

Spółka cywilna - Forma prawna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

SPÓŁKA CYWILNA Spółka jest prawną formą współdziałania dwóch lub większej liczby osób dla łatwiejszego osiągnięcia danego celu gospodarczego i dzięki temu odgrywa ona bardzo istotną rolę w stosunkach gospodarczych krajów o gospodarce rynkowej. W formie spółek występuje większość przedsiębiorstw prz...

Spółka z o.o. i s.a.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

Z O.O. ISTOTA - SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ JEST UPROSZCZONĄ FORMĄ SPÓŁKI KAPITAŁOWEJ, WYPOSAŻONĄ W OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ. PRZEWIDZIANA JEST DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI ŚREDNICH ROZMIARÓW. MOŻE BYĆ UTWORZONA TYLKO W CELACH GOSPODARCZYCH. ZA ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI Z O.O. ODPOWIADA SAMA SPÓŁKA, C...

Spó_ki prawa handlowego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 651

FIRMA Firma jest to nazwa spółki (tożsamość) jest prawnie chronione z chwilą zarejestrowania i wygasa z dniem wykreślenia z ewidencji przedsiębiorców. Zasady Prawa Firmowego: Jest to zespół norm mających źródło w kodeksie handlowym oraz innych przepisach, które dotyczą tworzenia, używania, rozporz...

Trybunał Konstytucyjny w Polsce - powstanie i uprawnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 910

Temat: Trybunał Konstytucyjny w Polsce ( powstanie i uprawnienia ) Trybunał Konstytucyjny to instytucja władzy sądowniczej powołana do kontroli działań politycznych podejmowanych przez rządzących, pod kątem ich zgodności z prawem. Z punktu widzenia formalno - prawnego Trybunał Konstytucyjny jest są...

Umowa zlecenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 847

Umowa zlecenia. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie zobowiązuje się do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie co stanowi art. 743 § 1 k.c. Przepisy o zleceniu stosuje się więc również odpowiednio do wszystkich umów o świadczenie usług, które nie są uregulowane innymi prz...

Umowa o dzieło a umowa zlecenia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 749

Umowa o dzieło a umowa zlecenia Umowa o dzieło oraz umowa-zlecenie pozostawiają więcej niezależności niż etat, nie narzucają bowiem obowiązku pracy przez 8 godzin dziennie. Z drugiej strony jednak dają mniejsze poczucie bezpieczeństwa, poni...

Umowa o pracę

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 553

Osoba ograniczona w zdolności do czynności prawnej może nie dostrzegać , że jest wykorzystywana lub dyskryminowana przez pracodawcę. Może ten stosunek pracy rozwiązać za zezwoleniem sądu opiekuńczego - po rozwiązaniu przez opiekuna prawnego (z 1996 r.). Kiedy pracodawca narusza godność pracownika, ...