Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 47

Prawo imigracyjne i status cudzoziemców

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 84
Wyświetleń: 546

Źródła prawne traktujące o sytuacji prawnej cudzoziemców. Uchodźcy- sytuacja prawna uchodźców. Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego. Sposoby nabywania obywatelstwa polskiego. Obywatelstwo jest szczególnym węzłem prawnym łączącym jednostkę z państwem. Wynika z niego obowiązek wierności i loja...

Prawo pracy - całość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 112
Wyświetleń: 903

1. Pojęcie i przedmiot prawa pracy Prawo reguluje stosunki społeczne : Prawo cywilne Prawo administracyjne PRAWO PRACY należy do wszystkich Prawo karne Pracownik i pracodawca zawierający umowę o pracę są podmiotami równorzędnymi. Prawo pracy reguluje stosunki pracy. Zostało wyodrębnione. Przed...

Prawo pracy - Pracodawca

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 707

Prawo pracy Prawo jest ogółem norm prawnych regulujących stosunki zachodzące między ludźmi danej społeczności zawierające nakazy i zakazy, oraz sankcje za ich nieprzestrzeganie Praca - zespół norm prawnych, zbiór norm prawnych regulujących stosunki pracy Geneza prawa pracy Powstało w celu ochron...

Prawo prywatne międzynarodowe - konspekt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1008

PRAWO PRYWATNE MIĘDZYNARODOWE konspekt opracowany przez studentów na podstawie: “Prawo prywatne międzynarodowe”, M. Pazdan więcej opracowań, notatek i konspektów ...

Prawo spółek kapitałowych - wykład

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 42
Wyświetleń: 665

Prawo spółek kapitałowych - WYKŁAD 1 Działalność gospodarcza: Art. 2.1 Działalnością gospodarczą w rozumieniu ustawy jest zarobkowa działalność wytwórcza, handlowa, budowlana, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i eksploatacja zasobów naturalnych, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. ...

Prawo własności przemysłowej - Patent

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1190

PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ: Własność dotyczy przedmiotów materialnych w rozumieniu prawa cywilnego, natomiast własność przemysłowa dotyczy idei, koncepcji...to własność nie rzeczowa. Źródła prawa własności przemysłowej: Ust...

Prawo - zagadnienia ogólne - Stosunki cywilno-prawne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 56
Wyświetleń: 525

Prawa dzielą się na: prawa administracyjne, prawa cywilne, prawo pracy, prawo gospodarcze itp. Zbiór przepisów prawnych kształtował się 2000 lat. Prawo cywilne jest po to by regulować stosunki społeczne. Stosunki cywilno-prawne regulowane są przepisami prawa cywilnego nazywamy stosunkami cywilno-p...

Procedury celne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 462
Wyświetleń: 1211

PROCEDURY CELNE Coraz częściej podstawowa strategia działania przedsiębiorstw staje się obrót towarowy z zagranicą. Podstawową kwestią, będąca fundamentem jakichkolwiek rozważań o prowadzeniu obrotu towarowego z zagranica, są możliwości proceduralne, jakie to prawo niesie ze sobą - czyli w dużym up...

Produkty niebezpieczne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

Produkty niebezpieczne - c.d. Jak na razie brak orzeczeń SN w sprawie odpowiedzialności z rzeczy niebezpiecznych. Określenie produktu bezpiecznego ma charakter oceniający. Witosz się z tym nie zgadza - uważa, że oprócz cech własnych należy wziąć pod uwagę okoliczności komercjalizacji i korzystani...

Przedmiot stosunku cywilno-prawnego

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 567

Przedmiot stosunku cywilno-prawnego Klasyfikacja przedmiotów: rzeczy różne postacie energii dobra niematerialne, m.in. majątkowe, podmiotowe zorganizowane kompleksy majątkowe papiery wartościowe pieniądz Rzecz - Art. 45. k.c. [ Rzeczy ] Rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko prze...