Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 46

Pojęcie i przedmiot prawa pracy - Stosunek pracy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 392

Pojęcie i przedmiot prawa pracy: przedmiotem nie jest sama praca, lecz stosunki jakie powstają między ludźmi w zakresie wyk. Tej pracy, a w szczególności chodzi tu o stosunki jakie powstają między pracodawcą a pracownikiem, zakładem pracy a pracownikiem, a także załogą a pracownikiem. Cechy stosunku...

Postępowanie administracyjne - Organy administracji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

Postępowanie administracyjne- zespół przepisów regulujących wszelkie postępowanie przed organami administracji. Postępowanie administracji- ciąg czynności proceduralnych podejmowanych w celu rozstrzygnięcia sprawy administracji, przed podmioty administracji oraz ciąg czynności proceduralnych podejm...

Prawno-etyczne uwarunkowania dzialalności reklamowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 791

I Prawno - etyczne uwarunkowania działalności reklamowej Na wstępie zaznaczyć należy, że termin prawo reklamy nie oznacza jednego aktu prawnego. Problematyka reklamy uregulowana jest w Polsce w bardzo wielu aktach prawnych. Wśród ogółu przepisów można wyznaczyć dwie podstawowe kategorie. Pierwszą ...

Prawo cywilne: pojęcia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 119
Wyświetleń: 630

ŹRÓDŁA PRAWA CYWILNEGO KONSTYTUCJA, AKTY WYKONAWCZE DO USTAW. PODSTAWOWYM AKTEM NORMATYWNYM W POLSCE JEST USTAWA Z 1964R. ZWANA KODEKSEM CYWILNYM. PRZEPISY P.C. MOGĄ MIEĆ CHARAKTER BEZWZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY (ZASTOSOWANIA ICH NIE MOŻNA WYŁĄCZYĆ WOLĄ STRONY) I WZGLĘDNIE OBOWIĄZUJĄCY (ZASTOSOWANIA MOŻ...

Prawo cywilne: Wiadomości ogólne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 126
Wyświetleń: 399

Prawo podmiotowe-to określona normami prawnymi złożona sytuacja prawna podmiotu, chronoąca jego interesy poprzez stworzenie sfery wolności jego zachowań, i sprzężona z obowiązkami innych osób, oraz z kompetencją podmiotu do żądania i przymuszania przez organ państwowy(np. prawo własności, najemcy, z...

Prawo cywilne: zdolności prawne, zawarcie umowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 357

Zdolność prawna osób fizycznych. Zdolność bycia podmiotu stosunku cywilnoprawnego, zaczyna się w momencie urodzenia, a jedynym dowodem na śmierć człowieka akt zgonu wystawiony przez kierownika stanu cywilnego na podstawie lekarskiej karty zgonu

Prawo cywilne - Klauzula generalna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 98
Wyświetleń: 840

Prawo cywilne obok prawa konstytucyjnego, finansowego, karnego itd., tworzy system prawa naszego państwa. Jest to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami. Charakteryzuje się dwiema podstawowymi cechami: Reguluje stosunki o charakter...

Prawo dewizowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 203
Wyświetleń: 980

Prawo dewizowe stanowi integralną i ważną dziedzinę prawa finansowego, chociaż bardzo powiązaną z innymi gałęziami prawa, zwłaszcza prawem administracyjnym, karnym skarbowym a także z prawem cywilnym. Stanowi ono zespół przepisów regulującyc...

Prawo europejskie - Historia integracji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

PRAWO EUROPEJSKIE Historia integracji sekwencja powstawania wspólnot w jakiej kolejności? Czy najpierw powstała EWG a potem Rada Europy czy na odwrót? (usytuować w czasie i przestrzeni) bardzo dokładna wiedza przy PRAWIE WTÓRNYM dot. rodzaju uchwał, moc wiążąca, adresatów itd. Temat 10 - dokład...

Prawo handlowe - Komisja Rewizyjna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 518

1.Komisja Rewizyjna w spółce z.o.o-jest to organ fakultatywny i może być ustanowiony jeśli umowa spółki tak stanowi. umowa spółki może przewidywać utworzenie Komisji Rewizyjnej ,składa się z 3 członków wybieranych uchwałą wspólników o ile...