Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 45

KLASYCZNE PODZIAŁY INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 63
Wyświetleń: 532

KLASYCZNE PODZIAŁY INSTRUMENTÓW POLITYKI PIENIĘŻNEJ I. Instrumenty pośrednie ( np. kredyty refinansowe ) Operacja otwartego rynku Stopa dyskontowa Instrumenty bezpośrednie Rezerwy obowiązkowe Pułapy kredytowe Pozostałe II Narzędzia administracyjne Rezerwy obowiązkowe Pułapy kredytowe Nie...

Państwo - suweren w dziedzinie polityki pieniężnej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Państwo jest suwerenem w dziedzinie polityki pieniężnej. Suwerenność wyraża się w nie podleganiu żadnym innym władzom zewnętrznym i wewnętrznym. Władztwo finansowe wyraża się w trzech atrybutach: Prawo do ustanawiania i emitowania pieniądza państwowego jako obowiązującego środka płatniczego Prawo...

Motywowanie - funkcje zarządzania

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Marketing personalny
Pobrań: 77
Wyświetleń: 679

MOTYWOWANIE JAKO JEDNA Z FUNKCJI ZARZĄDZANIA Nakłady z otoczenia: Planowanie Organizowa-nie * zasoby ludzkie Sprawnie i skutecznie * kapitał zrealizowane zadania * zasoby rzeczowe wynikające z celów * informacja Kontrolowa- Motywowanie nie Powyższy rysunek przedstawia schemat procesu za...

Konstrukcja przekazów reklamowych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 98
Wyświetleń: 938

Pewien dyrektor marketingu wyjawił mi kiedyś sekretny klucz, według którego wybiera reklamy spośród projektów prezentowanych mu przez współpracującą z nim agencję: "Na wstępie odrzucam wszystkie te przekazy, które naprawdę mi się podobają. Dopiero potem zastanawiam się nad pozostałymi". Te...

Marka, formy promocji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

MARKA - kombinacja produktu fizycznego, nazwy marki, opakowania reklamy, działań z zakresu dystrybucji i ceny, dostarczająca konsumentowi wyróżniających korzyści funkcjonalnych i symbolicznych tworząc tym samym grono nabywców i umożliwia osiągnięcie wiodącej pozycji na rynku. 4 poziomy marki 1.poz...

Czynności prawne - Skutek prawny - Oświadczenie woli

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 77
Wyświetleń: 336

Czynności prawne Żeby osiągnąć zamierzony cel, trzeba mieć odpowiednie środki. W stosunkach cywilno-prawnych czynności prawne są właśnie tymi środkami. Są one instrumentami, za pomocą których podmioty stosunków c-p kształtują swoje stosunki. Fundamentem, na którym oparta jest konstrukcja czynności ...

Funkcje i skład instytucji UE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 35
Wyświetleń: 511

Funkcje i skład instytucji UE. Instytucje dzielimy na: Główne: Rada Europ., Parlament Europ,. Rada UE, Komisja Europ., Europ. Trybunał Sprawiedliwości, Trybunał Obrachunkowy Pomocnicze: Komitet Ekonom. i Społ. Finansowe: Europ. Ba...

GWARANCJA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 686

GWARANCJA Zdecydowana zmiana odpowiedzialności z tytułu gwarancjo od 1996 (597) - udzielona gwarancja co do jakości polega na zobowiązaniu gwaranta do spełnienia świadczenia. (a rękojmia ex-lege) - jest więc zależna od ważnej umowy sprzedaży. Gwarancja - gdy jest oświadczenie gwaranta - ważna kart...

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 14
Wyświetleń: 455

Odpowiedzialność z tytułu rękojmii (dla kupującego) (wg 471 k.c. sprzedawca ponosi odpowiedzialność za elementy , za które odpowiada) Odpowiedzialność za rzeczy niebezpieczne - kupującego, ale i użytkownika 556-576 k.c. + tylko w zakresie konsumenckim rozporządzenie RM z 13.05.1995, wytyczne w spr...

Podział czynności prawnych - Uchwały

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo
Pobrań: 21
Wyświetleń: 721

Podział czynności prawnych Podstawowy podział czynności prawnych (jego kryterium jest okoliczność, czy do dokonania czynności prawnej potrzeba oświadczenia woli jednej ze stron, dwóch, czy też więcej): jednostronne - wystarczy oświadczenie jednej osoby - tzw.