Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 44

Wartość pieniądza w czasie. Finansowanie inwestycji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 616

Temat: Wartość pieniądza w czasie. szacowanie wartości przyszłej gdzie: WP - wartość początkowa WB - wartość bieżąca r - roczna stopa procentowa lub podokresu n - okres lat lub podokresów uwaga: jeżeli okres jest podany w miesiącach to stopa procentowa też musi być określona w miesiącach!!! I...

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

GOSPODARKA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Gospodarka finansowa przedsiębiorstwa to czynności polegające na racjonalnym uruchamianiu strumieni pieniężnych oraz ich osiadaniu, czyli tworzeniu oszczędności z uwzględnieniem opłacalności, związanej z „unieruchomieniem" pewnego, większego lub mniejszego...

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU - walutowe, bezwalutowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 581

OPERACJE OTWARTEGO RYNKU KLASYCZNY PODZIAŁ OPERACJI OTWARTEGO RYNKU WALUTOWE BEZWALUTOWE ZAKUPU przez b.c SPRZEDAŻ przez b.c b. Kom. ZAKUP papierów wartościo- SPRZEDAŻ pap. wart od b.k papierów pap. wart. pod warunkiem wych przez bank centralny przez bank centr. wartościowych ich odkupu w okreś...

Pieniądz - Stopa procentowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Pieniądz Procesy gospodarowania maja charakter pieniężno-finansowy Pieniądz - „król towarów” - to specyficzny towar pełniący funkcję (rolę) powszechnego ekwiwalentu. Powszechnym ekwiwalentem może być każdy towar jeżeli: jest podzielny jest dobrem trwałym jest społecznie akceptowalny musi być t...

POLITYKA KURSOWA W POLSCE

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 847

POLITYKA KURSOWA W POLSCE Początek polityki kursowej w Polsce notuje się rok 1946. W roku tym złoty był niewymienialny , obowiązywał dekret zabraniający posiadania waluty obcej. W roku 1956 na mocy kolejnego dekretu PRL , bank PKO S.A. otrzymuje prawo emisji bonów skarbowych. W roku 1960 powstaje...

POLITYKA KURSOWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1582

POLITYKA KURSOWA W Polsce polityka kursowa znajduje się w rękach rządu w porozumieniu z Radą Polityki Pieniężnej Kurs walutowy, to cena waluty obcej wyrażona w walucie krajowej. FUNKCE kursu walutowego: instrument Polityki Pieniężnej informacyjno-decyzyjne cenotwórcza alokacyjna ( alokacja ka...

Procedura uchwalania budżetu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Procedura uchwalania budżetu Procedury - to zasady postępowania w trakcie: 1) przygotowywania projektu budżetu Minister Centralnego Urzędu Planowania wspólnie z Ministrem Finansów oraz innymi ministrami przygotowuje projekt. T...

REZERWA OBOWIĄZKOWA

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1176

REZERWA OBOWIĄZKOWA, JAKO DRUGI Z INSTRUMENTÓW WYKORZYSTYWANYCH W POLITYCE BANKU CENTRALNEGO. Rezerwa obowiązkowa jest instrumentem oddziaływania pośredniego, administracyjnego. ( w krajach zachodnich obchodzi się od oddziaływania administracyjnego, odgórnego ) Rezerwa obowiązkowa ma charakter poś...

Zagadnienia wstępne z finansów

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 560

Zagadnienia wstępne Finanse FINANSE - to ogół zjawisk ekonomicznych związanych z ruchem pieniądza w procesie podziału i wymiany wartości. Na ruch pieniądza składa się: gromadzenie, podział i wydatkowanie środków pieniężnych. Przedmiotem zainteresowania finansów jest pieniądz będący w ruchu, czyli ...

Zasady podatkowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 665

Zasady podatkowe Są one postulatami, określającymi warunki, jakie powinien spełniać system podatkowy: równość, pewność, dogodność i taniość. (określił je Adam Smitch). Równość - to proporcjonalność do zdolności płatniczej podatnika (np. proporc. do zarobków pracow.), Pewność - każdy z góry powin...