Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 40

Thomas Hobbes, Naturalny stan człowieka i umowa społeczna

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 525

Thomas Hobbes, Naturalny stan człowieka i umowa społeczna Thomas Hobbes, Lewiatan, czyli materia, forma i władza państwa kościelnego i świeckiego. Tłum. Cz. Znamierowski. Warszawa...

Witkiewicz - samobójstwo filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Samobójstwo filozofii Zaznaczyliśmy już we Wstępie pogląd nasz na powstawanie uczuć religijnych. Bezpośrednio dana jedność każdego Istnienia Poszczególnego dla niego samego jest powodem występowania uczucia, które nazwaliśmy metafizycznym niepokojem albo uczuciem metafizycznym. Dalszymi intelektual...

Wittgenstein - filozofia i składnia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

Filozofia i składnia 3.32 Znak jest tym, co z symbolu jest zmysłowo postrzegalne. 3.321 Znak (graficzny lub dźwiękowy itd.) może być więc wspólny dwu różnym symbolom - oznaczają one wtedy w różny sposób. 3.322 Nie może nigdy wskazywać wspólnej cechy dwu przedmiotów to, iż oznaczamy je tym samym zna...

Wittgenstein - filozofia jako terapia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Filozofia jako terapia 109. Słuszne było to, że nasze rozważania nie powinny być rozważaniami naukowymi. Doświadczenie, 'że wbrew naszym oczekiwaniom to a to da się pomyśleć' - cokolwiek to może znaczyć - nie mogło nas interesować. (...) Nie wolno nam też formułować żadnych teorii. W naszych rozważ...

Wybrane zagadnienia z filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1141

Narodziny filozofii greckiej Filozofia starożytna Europy była filozofią grecką. Żaden inny naród w tym okresie nie wytworzył filozofii, ani jej nie współuczestniczył. Tylko Rzymianie pod koniec starożytnej epoki pielęgnowali filozofie wydaną przez Greków, nic jednak istotnego nie dodając. Właściwe...

Wypracowanie z filozofii: cybernetyka a etyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Dominik Nawrat Wrocław 20.04.99 Nr Indeksu 88355 II rok EiT Wydz. Elektroniki Cybernetyka, a etyka. (Wypracowanie na przedmiot Wprowadzenie do Filozofii ) Poprawiono i wydrukowano Pszów 12.05.99 Cybernetyka jest nauką o systemach sterowani...

Koncepcja państwa Platona

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 728

PLATONA KONCEPCJA PAŃSTWA „Zrozumiałem, że wszystkie państwa są niewłaściwie rządzone. Doszedłem do wniosku, że ich konstytucje, jeśli nie zastosuje się wobec nich jakichś wyjątkowych zabiegów leczniczych i jeśli los nie przyjdzie z pomocą, pozostaną w beznadziejnym stanie. Zmuszony zostałem tedy od...

POLITYKA FISKALNA - Automatyczne Stabilizatory Koniunktury

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 294
Wyświetleń: 2541

TEMAT: POLITYKA FISKALNA 1. POLITYKA FISKALNA - /rozumiana jako polityka budżetowa/ rozumiana jest jako dobór źródeł i metod gromadzenia dochodów publicznych, jak też kierunków i sposobów realizacji wydatków publicznych dla osiągnięcia ...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

TEMAT: SKARB PAŃSTWA Może być postrzegany w trzech ujęciach: 1. Podmiotowo SKARB PAŃSTWA to państwo jako właściciel majątku. 2. Przedmiotowo SKARB PAŃSTWA to majątek państwa i jego prawa majątkowe. 3. Instytucjonalnie SKARB PAŃSTWA to odrębny urząd państwowy zajmujący się sprawami majątkowym...

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1638

TEMAT: SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH - określa podmioty, które gromadzą i rozdysponowują środki publiczne oraz ich formę organizacyjną oraz zasady prowadzenia publicznej gospodarki finansowej. Ujęcie PODMIOTOWE