Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 39

Husser - zadanie filozofii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Zadanie filozofii Jeśli zastanawiamy się nad oddziaływaniem rozwoju idei filozoficznych na całą społeczność ludzką, nie jedynie na tych którzy zajmują się badaniami filozoficznymi, wówczas musimy stwierdzić: Wewnętrzne zrozumienie jednolitego, przy swych wszystkich przeciwieństwach, wstrząsu w filo...

Listy moralne do Lucyliusza, Seneka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 665

“Listy moralne do Lucyliusza” Seneki, czyli absolvi animam meam. (moja krótka praca) Charakteryzując Senekę, pozwoliłem sobie na wybranie z pracy Kwintyliana: O kształceniu mówcy, dwa zdania, które w sposób krótki, acz treściwy mogą scharakteryzować osobę twórcy. Tak oto: “Pracował Seneka niemal n...

Pascal Blaise

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1015

Pascal Blaise Pascal Blaise (1623-1662), francuski filozof, matematyk, fizyk i publicysta, syn poborcy podatków, uważany powszechnie za następcę Kartezjusza (R. Descartes). Na jego poglądy wpłynął jansenizm, prąd dążący do odnowienia Kościoła katolickiego w oparciu o naukę św. Augustyna, z której w...

Platon - idealne wzory i organizacja świata

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 518

Platon -- idealne wzory i organizacja świata Według mojego zdania, należy wyróżnić następujące problemy: czym jest to, co zawsze trwa i nie zna urodzin; czym jest to, co się zawsze rodzi i nigdy nie istnieje. Pierwszą rzecz może pojąć tylko intelekt za pomocą rozumowania, bo istnieje zawsze jako ta...

Rene Descartes, Wątpienie - Bóg - Materia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 28
Wyświetleń: 448

Rene Descartes Cogito ergo sum. Wątpienie - Bóg- Materia Rene Descartes, Zasady filozofii. Tłum. I. Dąmbska. Warszawa 1960.   Ponieważ przyszliśmy na świat jako dzieci i ponieważ wpierw, zanim w pełni zaczęliśmy się posługiwać naszym r...

Sąd o człowieku - wydany w starożytności

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Temat: “Sąd o człowieku - wydany w starożytności.” Rzeczą niemożliwą jest określenie dokładnej daty, od kiedy człowieka (homo sapiens) zaczęła interesować jego rola na Ziemi, sens i konsekwencje jego egzystencji. Możemy wysunąć tutaj pewną hipotezę, mianowicie: na pewno nie był to proces natychmias...

Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 693

Wybrane zagadnienia z antropologii kulturowej: czas cykliczny i linearny, mityczny i historyczny, święty i świecki; przestrzeń świat i przestrzeń święta, „nasz świat” i „zaświat”, kosmos i chaos, osiedlenie i nomadyzm,

Seneka - myśli

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 77
Wyświetleń: 581

Seneka - myśli Seneka, człowiek który w niesamowicie zwięzły i jasny sposób potrafił formułować swoje myśl. Każde jego zdanie może być aforyzmem, każda myśl - złotą. Stawał w obronie wartości mędrca: spokojnego, rozważnego człowieka. Człowieka, który dzięki swojej cnocie mógł być nazywany człowieki...

Teoria bytu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 763

Teoria bytu Teorię bytu nazywamy ontologią. Jest to nauka o "pierwszych  zasadach i ostatecznych przyczynach" bytu. W takim ujęciu nauka o  bycie jako takim, której zadaniem jest dociekanie natury wszystkiego,  cokolwiek istnieje, czyli "tego, co jest", zarówno w sferze realnej ...

Filozofia - przegląd teorii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

TEORIA FREUDA - przeszła prze 3 fazy. Pod wpływem francuskich psychiatrów - była teorią lekarską. W ciągu kilkunastu lat F rozwijał swą teorię i doszedł do wniosku że procesy nieświadome występują także w psychice moralnej. Po 1915 rozszerzył swą doktrynę dając jej podłoże metafizyczne. Ujawnił nieś...