Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 36

Empedokles

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1064

EMPEDOKLES EMPEDOKLES pochodził z Agrygentu, obecnie zwanego również Girgenti. Było to wówczas najbogatsze miasto na Sycylii. Żył najprawdopodobniej od 490 do 430 r.p.n.e. Była to jedyna w swoim rodzaju postać we wcześniejszych dziejach filozofii greckiej. Był lekarzem, kapłanem, poetą, cudotwórcą ...

Filozofia Żydów w średniowieczu

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Filozofia żydowska w średniowieczu. Okres systematycznego filozofowania Żydów rozpoczął się na obszarze panowania islamu pod wpływem istniejących tam prądów umysłowych. Od VIII wieku w islamie rozwijały się dążenia do intelektualnego zgłębienia wyobrażeń religijnych, które dotychczas w większości n...

Św. Augustyn o wybranych i odrzuconych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 469

Św. Augustyn o wybranych i odrzuconych Św. Augustyn, Listy, przełożył A. Bober Cyt. za: Religie Wschodu i Zachodu Jest więc pewna i określona Bożą uprzednią wiedzą liczba i rzesza świętych, którym jako miłującym Boga (z jego daru przez Ducha św. rozlanego w ich sercach) wszystko dopomaga do dobrego...

Św. Tomasz - dowody na istnienie Boga

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 70
Wyświetleń: 567

Św Tomasz - dowody na istnienie Boga Istnienie Boga można udowodnić pięcioma sposobami czy drogami. Pierwsza droga, nad inne wyrazistością górująca, wiedzie ze zjawiska ruchu. Faktem bowiem niezaprzeczalnym, świadkiem nasze zmysły, jest, że na tym świecie niektóre rzeczy są w ruchu. Wszystko zaś, c...

Św. Tomasz, Filozofia jako służebnica teologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Św Tomasz Filozofia jako służebnica teologii   Tomasz z Akwinu, Summa teologiczna. Tłum. O. Pius Bełch. Londyn 1975. Artykuł 2.              Czy nauka święta jest wiedzą?                            Zdaje się, że nauka święta nie jest wiedzą, bo:                  1. Każda wiedza wychodzi z zasad jaw...

Arthur Schopenhauer - świat jako przedstawienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Świat jako przedstawienie "Świat jest moim przedstawieniem" - jest to prawda, która obowiązuje w odniesieniu do każdej żywej i poznającej istoty, chociaż tylko człowiek może ją przywieść do refleksyjnej, abstrakcyjnej świadomości - a jeśli faktycznie to czyni, to pojawia się u niego filoz...

Arthur Schopenhauer - Świat jako wola

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 84
Wyświetleń: 441

Świat jako wola Jeśli teraz dzięki wszystkim tym rozważaniom powstało także in abstracto, a zatem wyraźne i niewątpliwe poznanie, które każdy posiada in concreto bezpośrednio, tj. jako uczucie, a mianowicie, że istotą samą zjawiska, którym jest on sam, ukazującą mu się jako przedstawienie zarówno w...

Arthur Schopenhauer - Świadomość ciała

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

Świadomość ciała Jeśli w pierwszej księdze uznaliśmy z wewnętrznymi oporami własne ciało, podobnie jak wszystkie pozostałe przedmioty naocznego świata, tylko za przedstawienie poznającego podmiotu, to teraz widzimy wyraźnie, co odróżnia w świadomości każdego człowieka przedstawienie własnego ciała ...

Arystoteles - Doświadczenie i mądrość

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 42
Wyświetleń: 511

Doświadczenie i mądrość Wszyscy ludzie z natury dążą do poznania, czego dowodem jest ich umiłowanie zmysłów (bo, nawet niezależnie od ich praktycznej użyteczności, miłują je dla nich samych), a zwłaszcza ponad wszystkie inne dla wzroku. Nie tylko bowiem gdy działamy, ale nawet wtedy, gdy nie mamy n...

Arystoteles - Wiedza o pierwszych przyczynach

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 399

Wiedza o pierwszych przyczynach Skoro poszukujemy tej wiedzy, należałoby zbadać, o jakiego to rodzaju przyczynach i zasadach wiedza jest mądrością. Jeżeli ktoś przyjmie nasze opinie o mędrcu, to niebawem stanie się to jaśniejsze. Sądzimy więc, że, po pierwsze, mędrzec [filozof] musi posiadać wiedzę...