Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 31

Trzy rodzaje promocji sprzedaży- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 14
Wyświetleń: 679

Trzy rodzaje promocji sprzedaży Każda firma podejmująca działania w ramach promocji sprzedaży może posłużyć się trzema głównymi jej rodzajami tzn.: promocja biznesowa, handlowa i konsumencka. Promocja biznesowa ma za zadanie służyć przede wszystkim zbieraniu i porządkowaniu informacji o możliwościa...

Wzrastające znaczenie promocji uzupełniającej- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 7
Wyświetleń: 490

Wzrastające znaczenie promocji uzupełniającej Oprócz promocji osobistej ( bezpośredniej) reklamy, propagandy gospodarczej (public relations) do komponentów systemu promocyjnego należy promocja uzupełniająca. Promocja sprzedaży obejmuje działania i środki, które podwyższają stopień skłonności konsu...

Reklama polityczna a reklama komercyjna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Promocja i reklama
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1239

Reklama polityczna, a reklama „komercyjna”. Najkrótsza definicja reklamy mówi, że jest to informacja wzbogacona o elementy perswazji. Informacja mogąca dotyczyć zarówno nowego produktu wprowadzanego na rynek, jak też nowego ugrupowania politycznego. Już na poziomie znaczeniowym widać związek między...

Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1750

Podstawowe strategie inwestycyjne na rynku kapitałowym Głównym celem strategii rozwoju przedsiębiorstwa jest maksymalizacja jego wartości rynkowej poprzez maksymalizację zysku osiągniętego dzięki efektywnemu wykorzystaniu zaangażowa...

Ryzyko i jego rodzaje- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Ryzyko i jego rodzaje Wszystkie decyzje inwestycyjne oparte są na ocenie obecnych i przyszłych warunków ich realizacji. Podejmowane decyzje obciążone są mniejszym lub większym ryzykiem. Z tego względu dążeniem inwestorów jest ograniczenie ryzyka inwestycyjnego, które związane jest z działaniami w ...

Ryzyko inwestycji w akcje- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 525

2 Ryzyko inwestycji w akcje Akcje stanowią najważniejszy element rynku kapitałowego. Są one klasycznym instrumentem tego rynku i mimo stałego pojawiania się nowych mechanizmów nadal właśnie one są jego podstawowym ogniwem. W ujęciu prawnofinansowym akcja jest papierem wartościowym potwierdzającym u...

Polityka personalna- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Markowski
 • Rozwój kompetencji menadżerskich
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1078

POLITYKA PERSONALNA - jest to zespół idei i praktykujących działań mające na celu efektywne zarządzanie firmą oraz jej rozwój dzięki właściwemu doborowi i doskonaleniu pracowników na wszystkie stanowiska łącznie z kierowniczymi. Zarządzanie zasobami ludzkimi: Funkcjonalnym - obejmuje ciąg czynnośc...

Analiza koniunktury i badanie rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

ANALIZA KONIUNKTURY I BADANIE RYNKU Przedmiotem badań marketingu jest rynek rozumiany jako całokształt stosunków wymiennych znajdujących swój wyraz w transakcji kupna i sprzedaży pomiędzy dostawcami a odbiorcami towarów i usług, których decyzje kształtują wielkość zapotrzebowania na nie oraz wzajem...

Badania rynku restauracji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 112
Wyświetleń: 882

WSTĘP Praca pt.: „BADANIE POZYCJI KONKURENCYJNEJ RESTAURACJI W TRÓJMIEŚCIE” Praca nasza składa się z kilku etapów. Do badań wybraliśmy restauracje z terenu Trójmiasta i są to: „CRISTAL” we Wrzeszczu „GDAŃSKA” w Gdańsku Głównym „AMAZONKA” w ...

Badanie i analiza rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 504

Badanie i analiza rynku Ankieta to metoda zbierania inf. Ze źródeł pierwotnych, oparta na procesie wzajemnego komunikowania się badacza z osobami odpowiadającymi pisemnie na jego pytania. Ankieta -radiowa - prasowa - telewizyjna - pocztowa - telefoniczna - opakowaniowa - ogólna - audytoryjna - bez...