Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 26

Cykl życia produktu - wprowadzenie, wzrost, dojrzałość i spadek- oprac...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 56
Wyświetleń: 875

Cykl życia produktu Cykl życia produktu (CŻP) jest ważnym pojęciem marketingowym umożliwiającym wgląd w dynamikę konkurencyjną produktu. Równocześnie może ono prowadzać w błąd, jeżeli nie zostanie właściwie wykorzystane. Aby w pełni /rozumieć CŻP, wyjaśnione zostanie najpierw macierzyste wobec nieg...

Dystrybucja. Hurtownicy- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ HURTOWNIKÓW. Sprzedaż i promocja - hurtownicy zapewniają możliwość sprzedaży w wielu punktach i możliwość dotarcia do licznych, często małych odbiorców po stosunkowo niewielkich kosztach. Hurtownie mają zazwyczaj więcej kontaktów handlowych i są częściej obdarzani za...

Miejsce i funkcje produktu w marketingu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

Miejsce i funkcje produktu w marketingu. Instrumenty związane z produktem. Marketing obejmuje, jak już była mowa, oprócz reguł marketingowych również sferę badań oraz sferę instrumentów i działań uruchamianych i wykorzystywanych w kształtowaniu zjawisk rynkowych. Obie te sfery składają się z kilku...

Produkt- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Każdy nabywca szuka w produkcie istotnych dla siebie korzyści (np. użyteczności, przyjemności użytkowania itp.). W tym znaczeniu dla nabywcy produkt jest zbiorem korzyści. Sprzedać można więc tylko takie produkty, które są wystarczająco korzystne dla nabywcy. Jeżeli na rynku nie występuje faktyczne ...

Regulowanie cyklu życia produktu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 0
Wyświetleń: 595

Regulowanie cyklu życia produktu. Rodzaje cyklu życia produktu. W rzeczywistości cykl życia poszczególnych produktów odbiega najczęściej od przedstawionego uprzednio klasycznego schema­tu. Jest to związane z charakterem samych produktów i moż­liwościami ich różnicowania oraz charakterem zaspokajan...

Segmentacja rynku- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Segmentacja rynku Segmentacja rynku jest procesem zmierzającym do podziału rynku na odróżniające się od siebie grupy konsumentów. Każda z tych grup charakteryzuje się podobnymi cechami oraz potrzebami, które powodują, że wybierają one of...

Strategia produktu- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 35
Wyświetleń: 490

Strategia produktu Elementy strategii produktu Wymienione funkcje produktu oraz jego wyposażenie (opakowanie, oznakowanie) wyznaczają obszar sfery instrumentalno-czynnościowej. W ramach tego obszaru następuje kształtowanie strategii produktu, wymagające podejmowania różnych decyzji zmierzających d...

Wpłw otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 21
Wyświetleń: 434

Wpływ otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego na sposób funkcjonowania organizacji. Organizacja to zespół osób, zaangażowany w dążeniu do jasno określonych celów, poprzez racjonalne wykorzystywanie zasobów w skoordynowanym procesie podejmowanych działań współprzyczyniających się do powodzenia całej o...

Budowanie wartości dla klienta- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 35
Wyświetleń: 420

TEMAT: BUDOWANIE WARTOŚCI DLA KLIENTA Wartość dla klienta         Podstawą skutecznego marketingu, jest dostarczenie klientowi unikatowej wartości dzięki czemu firma zyskuje nowych, wiernych nabywców. Nabywcy ci, zdaniem Ph. Kotlera, oceniają proponowane oferty z punktu widzenia dostarczanej im pr...

Komunikacja. Zarządzanie promocją- opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Zarządzanie marketingiem
Pobrań: 28
Wyświetleń: 602

Komunikacja. Zarządzanie promocją. 1. Istota komunikacji. Komunikacja stanowi istotny, integralny instrument strategii marketingowej i praktycznej realizacji celów rynkowych przedsiębiorstwa. Często jest ona synonimem terminu promocja, mimo iż te pojęcia nie są w pełni tożsame. Definicje komunik...