Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 24

Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 21
Wyświetleń: 987

Komunikacja niewerbalna w przedsiębiorstwie Poziom kultury słowa człowieka, jego sprawność i elegancja zachowań pozawerbalnych mogą stać się kluczem do niejednego sukcesu. Komunikacja pozajęzykowa stanowi pierwotną formę porozumiewania się człowieka. Przekazy pozasłowne doskonale spełniają funkcję ...

Komunikowanie się w organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 91
Wyświetleń: 938

Komunikowanie się - proces przekazywania informacji od jednej osoby do drugiej. skuteczne komunikowanie się - proces wysyłania wiadomości w taki sposób, że wiadomość otrzymana ma możliwie zbliżone znaczenie do wiadomości zamierzonej. I. Formy komunikacji interpersonalnej 1) komunikacja ustna - ro...

Konflikty interpersonalne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2156

Konflikt interpersonalny- czym jest, jak przebiega, jak sobie z nim radzić? Część I Co to jest konflikt? Najogólniej konfliktem można określić relację miedzy dwiema zależnymi od siebie osobami, które żywią wobec siebie uczucie ...

Etapy projektowania bazy danych

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 427

WAŻNE WSKAZÓWKI PRZYDATNE W PROCESIE TWORZENIA BAZY DANYCH Etapy projektowania bazy danych, to: zdefiniowanie BD, w tym określenie: celu, któremu ma służyć baza danych i zadań które ma realizować, b) danych WE, funkcji przetwarzania danych i danych WY. budowa struktury BD: określenie tabel, kt...

Konfiguracja sieci komputerowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 441

Świat sieci Niniejszym wstępem rozpoczynam cykl artykułów: "Technika sieci" - znajdziesz tu pełny przegląd wszelkich najpopularniejszych technologii sieciowych, opisy różnych urządzeń usprawniających działanie sieci, opis sieci od strony teoretycznej. Cykl artykułów jest oparty na artyku...

Lokalne sieci komputerowe

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

„Lokalne sieci komputerowe” Karta sieciowa (zdj.1,2) - to płytka drukowana, instalowana w wolnym gnieździe magistrali komputera. Składa się z kontrolera LAN, transformatora złącza sieciowego RJ-45 i\lub BNC, pamięci EEPROM oraz opcjonalnie ...

Kody kreskowe - Specyfikacja Kodu 128

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Kody Kreskowe UCC/EAN-128 1 Wstęp W obecnych czasach globalizacji informacji pojawiła się potrzeba używania symboliki kodów kreskowych, w której można by zapisywać informacje o strukturze i zawartości zrozumiałej na całym świecie. Wymagania ...

Komunikacja w biznesie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Poetyka i retoryka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 896

KOMUNIKACJA W BIZNESIE Komunikowanie wywodzi się z łacińskiego communicatio, to znaczy doniesienie, komunikat, ale wówczas wskazujemy na rzecz, a nie na czynność. Słuszne jest zatem odwołanie się do słowa communicare, czyli naradzanie się, konsultowanie, porozumiewanie się, a także do słowa communi...

Charakterystyka pamięci RAM

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1253

PODSTAWOWE WIADOMOŚCI NA TEMAT PAMIĘCI RAM Pamięć jest tymczasowym nośnikiem danych, muszą się w niej znajdować wszystkie programy i dane przetwarzane w danej chwili przez procesor komputera. Pamięć jest nośnikiem tymczasowym, ponieważ wszystkie dane i programy pozostaną w niej tylko do momentu wył...

Drukarki

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 889

1. Definicja drukarki. Drukarka jest to komputerowe urządzenie peryferyjne, używane do drukowania tekstów i grafiki na papierze. Drukarki różnią się szybkością, jakością i techniką druku. Ze względu na technikę druku można wyróżnić drukarki: uderzeniowe i bezuderzeniowe. 2. Drukarki uderzeniowe. W...