Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 116

Metodologia - Obiektywizm

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • Metodologia
Pobrań: 126
Wyświetleń: 3080

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Metodologia badań psychologicznych Adam Tarnowski Nauki indukcyjne i dedukcyjne 2 • Nauki dedukcyjne  Wychodzą od aksjomatów i pojęć pierwotnych  Ich rozwój polega na wyprowadzaniu szczegółowych konsekwencji • Nauki indukcyjne  Wychodzą od op...

Prawo adm.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1953

Pojęcie administracji publicznej: Administracja- wszelka zorganizowana działalność zmierzająca do osiągania pewnych celów. Admin. publiczna- sprawowana przez państwo w najszerszym tego słowa znaczeniu, a więc przez organy państwowe i związki publicznoprawne i inne podmioty. W ujęciu organizacyjnym(p...

Teoria organizacji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 14
Wyświetleń: 343

I. Teoria organizacji: Struktura zajęć: 1. Nauka- istota 2. Geneza nauki o organizacji 3. Cel, przedmiot i metody nauki o organizacji 4. Rozwój nauki o organizacji Nauka- istota: Definicja wg encyklopedii: to przyswajanie jakichkolwiek treści ( wiedzy), nabywanie umiejętności oraz tego, czego...

Prawo średniowieczne a moralność

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 0
Wyświetleń: 882

Wpływ prawa średniowiecznego na ówczesną moralność Wstęp Dyskusja nad wpływem prawa średniowiecznego w sferę moralności jest jedną z podstawowych debat filozoficzno-prawnych. Budzi ona jednak także wiele wątpliwości i kontrowersji nie tylko na gruncie

Akredytywa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 945

Akredytywa - pojęcie, charakter prawny, funkcje AKREDYTYWA - jt zaliczana do instrumentów bankowych rozliczeń pieniężnych i pełni jednocześnie funkcję zabezpieczającą spłatę należności. Zgodnie z orzecznictwem jt to

Spółka z o.o. - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Andrzej Herbet
 • Prawo handlowe
Pobrań: 42
Wyświetleń: 644

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zaliczana jest do spółek kapitałowych i uregulowana została w kodeksie handlowym - art. 158-306. Obecna treść art. 158 § l kh dopuszcza możliwość tworzenia spółki przez jedna lub więcej osób, o ile ustawy nie zawierają o...

Finanse Publiczne - Podstawowe Zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Artur Maciąg
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

Technologie mikro- nano- część Prof. Golonki 1. Układy wysokotemperaturowe mogą być nanoszone na następujące podłoże ceramiczne: a) Al2O3  b) BeO  c) AlN  2. Typowe grubości ścieżek w układach grubowarstwowych: a) 0,05 um b) 5 um  c) 500 um 3. Typowa szerokość ścieżki grubowarstwowej: ...

Negocjacje i mediacja-prezentacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 679

Notatka porusza między innymi takie zagadnienia jak: Negocjacje i mediacja, MODEL NEGOCJACJI – Bazerman, Carroll, Strategie negocjacji, Taktyki przekonywania podczas negocjacji...

Skrypt psychologia organizacji

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Psychologia organizacji i zarzdzania
Pobrań: 28
Wyświetleń: 441

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: działy psychologii teoretycznej, stosowanej, psychologia przemysłowa, kapitał psychologiczny, kapitał społeczny....

Zarządzanie stosunkami interpersonalnymi i komunikowaniem się - prezen...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 161

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: interpersonalny charakter organizacji, wyniki zachowań interpersonalnych, komunikowanie się w pracy menedżera, komunikowanie się w sieciach i zespołach roboczych, komunikacja organizacyjna....