Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 115

Definicja i cel retoryki-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. Wacław Kołbuk
 • Retoryka i erystyka
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1974

RETORYKA i ERYSTYKA! Definicja i cel retoryki. RETORYKA - pochodzi z j. greckiego obejmuje: naukę o mówieniu, sztukę mówienia, umiejętność mówienia. Oznacza świadome bądź nieświadome opanowanie przez mówiące indywiduum reguł i technik, różnych form konkretnego użycia języka. Najważniejsze działan...

Rozrachunki - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 693

Rozrachunki Wprowadzenie ISOF wyposażony został w mechanizmy wspomagające zarządzanie rozrachunkami. Ułatwiają one kontrolę należności od odbiorców oraz zobowiązań wobec dostawców, pokazują wszystkie dokumenty wpływające na ich wielkość oraz operacje rozliczania. Zarządzanie należnościami i zobow...

Egzamin poprawkowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Alicja Oniszczuk
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 665
Wyświetleń: 1092

Pojęcia: FIFO, LIFO, koszt produkcji, cena netto, koszty bezpośrednie Amortyzacja (księgowanie) Konto 580 Podatki (składki z wypłaty, na co idą) Księgowania: Otrzymana faktura za zakup materiałów,

Polityka społeczna i zdrowotna - Pytania na egzamin otwarte

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

Pytania otwarte: - Asymetria i kwestia socjalna: definicje, ujęcia oraz wymiary i stopnie intensywności, przykłady - Ubóstwo: definicje, kategorie, przyczyny, sposoby rozwiązywania, wskaźniki społeczne, HPI - Polityka socjalna w UE: „przestrzeń socjalna”, odchodzenie od

Hipoteza permanentnego dochodu - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 7
Wyświetleń: 350

Hipoteza permanentnego dochodu Friedmana Friedman uważał, że dochód w czasie zmienia się, konsumpcja zależy od stałego dochodu, a nie od jego chwilowej zmiany. Y= YP(stały) + YT(nieoczekiwany) PSK= C/Y= α (YP/Y) PSK w długim okresie= const. C= α YP - konsumpcja zależy od dochodu stałego Hall r...

Wartość pieniądza w czasie - prezentacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 49
Wyświetleń: 294

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: oprocentowanie i dyskontowanie, wyznaczanie zmiany wartości pieniądza w czasie, podatek "Belki", odsetki złożone, zadania i rozwiązania....

Grupa - prezentacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 329

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: powody powstania grupy, grupę charakteryzują, interakcje, zespół a grupa , efektywność zespołu , etapy rozwoju zespołu, członkowie efektywnego zespołu....

Konflikty w organizacji - prezentacja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Adam Biela
 • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Notatka porusza między innymi zagadnienia takie jak: przyczyny konfliktów, konfliktowe typy osobowości, negatywne skutki konfliktów, unikanie, techniki wspomagające efektywne zarządzanie konfliktami i ich rozwiązywanie....

Istota poczty hybrydowej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Zdzisław Dywan
 • Technologia informacyjna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 357

Notatka porusza m.in. zagadnienia takie jak: Informatyzacja poczty polskiej, Poczta elektroniczna, Schemat funkcyjny połączeń w sieci, Poczta hybrydowa, Etapy operacji tradycyjnego przewozu przesyłek....

Metodologia psychologii

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1841

Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Metodologia badań psychologicznych Adam Tarnowski Nauki indukcyjne i dedukcyjne 2 • Nauki dedukcyjne  Wychodzą od aksjomatów i pojęć pierwotnych  Ich rozwój polega na wyprowadzaniu szczegółowych konsekwencji • Nauki indukcyjne  Wychodzą od op...