Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 111

Logistyczny model funkcjonowania przedsiębiorstwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

T. LOGISTYCZNY MODEL FUNKCJONOWANIA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zarówno w fazie projektowania jak i bieżącego funkcjonowania wykorzystuje się logistyczne parametry przebiegu procesu (normatywy planistyczne), do których zalicza się: serie, partie, rytm, cykl, zapasy. Parametry te wykorzystuje się przy s...

Ogólnozakładowe planowanie produkcji-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 126
Wyświetleń: 2296

T. OGÓLNOZAKŁADOWE PLANOWANIE PRODUKCJI. Ogólnym celem planowania produkcji jest spełnianie wymagań klientów w wymiarze ilości, asortymentu a także jakości, niezawodności, szybkości, elastyczności i ceny. Spełnienie tego ostatniego wymogu wymaga racjonalnego wykorzystania zasobów materiałowych i z...

Planowanie i mierzenie zdolności produkcyjnej-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 518
Wyświetleń: 2380

T. PLANOWANIE I MIERZENIE ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ. POJĘCIE I MIARY ZDOLNOŚCI PRODUKCYJNEJ (WYDAJNOŚCI). Zdolność produkcyjna - to maksymalna ilość produktu jaka może być wykonana w określonym czasie. Wyróżnia się: zdolność planowaną - określaną w fazie projektowania dla optymalnych warunków techn...

Projektowanie i analiza procesów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

T. PROJEKTOWANIE I ANALIZA PROCESÓW. Proces - to zespół powiązanych działań wykorzystujących zasoby organizacji w celu kreowania istotnych dla klientów wartości (wyrobów i usług). Łańcuchy (strumienie) wartości puszki coli: Las sosnowy Kopalnia boksytu Pole zbożowe Pole buraczane Papierniczy Mły...

Projektowanie produktów-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

T. PROJEKTOWANIE PRODUKTÓW POJĘCIE, PRZEDMIOT I CEL PROJEKTOWANIA. Projektowanie produktu - obejmuje wszystkie działania i decyzje dotyczące wprowadzania nowych produktów oraz modernizacji już istniejących. Jego przedmiotem jest produkt (wyrób fizyczny lub usługa). Projektowanie wpływa na szereg ...

Różnorodność przedsiębiorstw produkcyjnych i usługowych-opracowanie...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 63
Wyświetleń: 889

RÓŻNORODNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW PRODUKCYJNYCH I USŁUGOWYCH Najmniejszym przedsiębiorstwem produkcyjnym jest samodzielny rzemieślnik np. szewc. Poczynając od nawiązania kontaktu z klientem, ustala z nim krój butów, mierzy jego stopy, wstępnie określa i uzgadnia cenę zamówionych butów, ustala termin ich...

Wprowadzenie do zarządzania usługami i produkcją-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 21
Wyświetleń: 840

WPROWADZENIE DO ZARZADZANIA PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Produkcja polega na wytwarzaniu dóbr materialnych ale także usług. Produkty materialne i niematerialne są podstawą gospodarki. Wykład pt.: ”Zarządzanie produkcją” zazwyczaj obejmuje następujące zagadnienia: układ w którym odbywa się produkcja - co pr...

Grupowe zwolnienia-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Grupowe zwolnienia - Regulowane ustawą z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. Nr 90, poz. 844): 1. Definicja. Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z p...

Podstawowe zasady-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 7
Wyświetleń: 504

Podstawową fundamentalną zasadą prawa pracy jest wolność pracy (poprzednio prawdo do pracy) usankcjonowana na mocy art. 65 Konstytucji i art. 10 Kodeksu pracy, która oznacza, że: • każdy ma prawo do swobodnie wybranej pracy,  • nikomu nie można zabronić wykonywania zawodu (z wyjątkiem przypadków szc...

Pracodawca i pracownik-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 700

1) Pracownik- inaczej osoba zatrudniona, osoba fizyczna pozostająca w stosunku pracy faktycznie i prawnie. Nie jest objęta statusem pracowniczym osoba, która wprawdzie legitymuje się umową o pracę, ale nie świadczy pracy pod kierownictwem. Jest natomiast pracownikiem ten, kto zawarł umowę cyw.-pr., ...