Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 110

Bezrobocie - pojęcie, przyczyny-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Bezrobocie Problematyka bezrobocia i zatrudnienia od dawna przyciąga uwagę teoretyków i polityków gospodarczych. Jest jednym z kluczowych problemów współczesnego kapitalizmu. Stało się jasne, że zjawisko jest poważnym problemem społecznym i ekonomicznym o wielu negatywnych konsekwencjach dla gospoda...

Gospodarka pozabudżetowa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 952

GOSPODARKA POZABUDŻETOWA : - zakłady budżetowe, - gospodarstwa pomocnicze, - środki specjalne. Jednostki gospodarki pozabudżetowej dysponują własnymi dochodami, które służą finansowaniu przypisanych zadań. Istota gospodarki pozabudżetowej jest samowystarczalność. Pokrywają one swoje wydatki z własn...

Polityka fiskalna państwa-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 749

Polityka fiskalna Funkcja fiskalna państwa wyraża się w polityce fiskalnej państwa. W tradycyjnym ujęciu polityka fiskalna oznacza decyzje rządu dotyczące wydatków i podatków. Tak rozumiana polityka fiskalna spełnia dwie podstawowe funkcje: zapewnia finansowanie i kształtowanie wydatków publicznych...

Prawo finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 560

PRAWO FINANSÓW PUBLICZNYCH Prawo podatkowe - ogół przepisów regulujących zasady powstawania, ustalania oraz wygasania zobowiązań podatkowych oraz obowiązki podatników, płatników i inkasentów poszczególnychpodatków. Prawo podatkowe stanowi także o obowiązujących procedurach, które winny być przestrz...

Prawo finansowe wydatków publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 427

DOCHÓD dochody podatkowe dochody niepodatkowe dywidenda zysk NBP cło dochód jednostek budżetowych pozostałe dochody niepodatkowe wpłaty gmin opłata restrukturyzacyjna dochody zagraniczne wpłaty z UE Tezy: 1) Ekonomiczna i prawna natura wydatków publicznych Z ekonomicznego punktu widzen...

System finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 567

SYSTEM FINANSÓW PUBLICZNYCH System finansów publicznych Sektor finansów publicznych System finansów publicznych Gromadzenie i rozdysponowanie pieniężnych środków publicznych odbywa się za pomocą określonych podmiotów; najwyż...

System podatkowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

TEMAT VI SYSTEM PODATKOWY Pojęcie systemu podatkowego i czynniki go kształtujące Funkcje podatków i zasady podatkowe System podatkowy System podatkowy - ogół przepisów prawnych i instytucji finansowych w zakresie ustalania i poboru podatków. Obejmuje on nie tylko przepisy prawne dotyczące instyt...

Wprowadzenie do finansów publicznych-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

WYKŁAD I WPROWADZENIE DO FINANSÓW PUBLICZNYCH Pojęcie i zakres finansów publicznych i środków publicznych Funkcje finansów publicznych Publiczna gospodarka finansowa Finanse publiczne są wyrazem stosunków społecznych i ekonomicznych powstających w trakcie nieustannych, dynamicznie ujętych proces...

Wydatki publiczne-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 651

wydatki publiczne,  ekon. wydatki państwa na wszystkich szczeblach sektora finansów publicznych. W większości państw na wydatki publiczne składają się wydatki budżetu administracji rządowej, wydatki budżetów lokalnych (np. w Polsce wydatki budżetów gmin, powiatów, samorządowych województw; w Niemc...

Kształtowanie struktury produkcyjnek i przestrzeni przedsiębiorstw-opr...

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr hab. Julita Jabłecka-Prysłopska
 • Zarządzanie w usługach i produkcji
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

T. KSZTAŁTOWANIE STRUKTURY PRODUKCYJNEJ I PRZESTRZENNEJ PRZEDS. Kształtowanie struktury produkcyjnej polega na grupowaniu mniejszych komórek produkcyjnych w większe w oparciu o określone kryteria. Natomiast kształtowanie struktury przestrzennej polega na lokalizacji wyodrębnionych komórek w określ...