Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 109

Obsługa sprzedaży - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Obsługa sprzedaży Możliwości Moduł Obsługi sprzedaży w systemie ISOF obejmuje następujące aspekty procesu sprzedaży: zarządzanie dokumentami sprzedaży, w tym wystawianie, edycja, korygowanie dokumentów, oraz raportowanie; automatyczne wystawianie dokumentów towarzyszących sprzedaży: magazynowych...

Raport lejkowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

Raport lejkowy i RLCD Pracownicy mogą generować raporty określające dokumenty do obróbki oraz czas wykonania. Istnieje możliwość udostępnienia dokumentów tylko na ściśle określony czas. Kadra kierownicza ma bezpośredni dostęp do danych związanych ze stanem obsługi każdego procesu i dokumentu. Możli...

Raporty kasowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 679

Raporty kasowe Wprowadzenie ISOF oferuje wygodnie narzędzia do zarządzania operacjami kasowymi. W raportach kasowych automatycznie zapisywane są wszystkie operacje gotówkowe, oraz płatności kartami kredytowymi wynikające ze sprzedaży i zakupów. Dzięki temu w systemie dostępny jest kompletny rejest...

Sklep internetowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

Sklep internetowy Wprowadzenie Dynamiczny rozwój Internetu sprawia, że staje się on coraz bardziej atrakcyjnym kanałem sprzedaży towarów i usług. Wychodząc naprzeciw tym tendencjom HEUTHES wyposażył ISOF w moduły pozwalające firmom na skuteczne wykorzystanie Internetu w handlu elektronicznym. Fun...

Zarządzanie dokumentami - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 497

DMS Zarządzanie dokumentami, obiegami i sprawami Charakterystyka ogólna W ISOF zarządzanie dokumentami realizowane jest w module DMS (Document Management System). Moduł ten przeznaczony jest do gromadzenia, udostępniania i wyszukiwania różnego rodzaju dokumentów powstających w firmie lub też przyc...

Cele i zadania Public Relations - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Cele i zadania Public Relations Główne cele stojące przed PR jako działalnością zostały już przedstawione i można je wnioskować bezpośrednio z definicji. Jednak przed rozpoczęciem omawiania następnych zagadnień należy te cele, choć trochę usystematyzować, aby niepotrzebnie nie tworzyły zbędnego cha...

Bankowość elektroniczna-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1631

Bankowość elektroniczna (e-banking) jest formą usług, polegającą na umożliwieniu uprawnionego dostępu do rachunku bankowego za pomocą urządzenia elektronicznego: komputera, bankomatu, telefonu, terminalu i linii telekomunikacyjnych....

Dystrybucja-opracowanie - Strategia marketingowa

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 686

Dystrybucja jako przedmiot badań może być rozpatrywana z wielu punktów widzenia, zarówno w aspekcie mikroekonomicznym, uwzględniającym interes podmiotu tworzącego system dystrybucji, jak i w aspekcie makroekonomicznym, jako system podziału i udostępnienia dóbr. System dystrybucji określa się także j...

Lojalność i stałe relacje z klientem-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

Budowanie długotrwałych relacji z klientami Co to jest lojalność klienta? Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych uznaje lojalność jako wierność, oddanie jakiejś instytucji, bądź osobie. W literaturze ekonomicznej pojęcie to przedstawiane jest jako postawa określonego konsumenta, kierujące...

Segmentacja rynku-opracowanie - Marketing masowy

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Marketing instytucji finansowych
Pobrań: 7
Wyświetleń: 665

SEGMENTACJA RYNKU Jest to podział danego rynku na względnie jednorodne grupy konsumentów, różniące się między sobą reakcjami na dany produkt i inne instrumenty oddziaływania na rynek.  SEGMENT RYNKU Segment oznacza człon rynku (subrynek)....