Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 108

Zarządzanie firmą - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 7
Wyświetleń: 469

Zarządzanie firmą Zarządzanie zadaniami Wprowadzenie Podstawowym narzędziem przeznaczonym do zarządzania zadaniami w systemie ISOF, jest moduł o nazwie Zadania. Ponadto ISOF oferuje funkcje kontroli wykorzystania czasu pracy, które pozwalają kontrolować sposób w jaki pracownicy przeznaczają czas ...

Analizy handlowe - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Analizy handlowe Wprowadzenie ISOF dostarcza rozwiązań pozwalających na prowadzenie skutecznych analiz handlowych w różnych obszarach działalności przedsiębiorstwa. Analizy tego typu dostarczają cennych informacji na temat sprzedaży, zamówień od dostawców czy też realizacji zamówień i pozwalają op...

Charakterystyka ogólna CRM - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 126
Wyświetleń: 511

Charakterystyka ogólna CRM (Customer Relationship Management) jest pojęciem ogólnym szeroko definiującym metody zarządzania kontaktami z klientami. Przez system CRM firma HEUTHES rozumie oprogramowanie wspierające rejestrację i gromadzenie danych, oraz planowanie różnego rodzaju zdarzeń z klientam...

CRM analityczny - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

CRM analityczny Charakterystyka ogólna CRM analityczny jest rodzajem CRM zorientowanym na analizę danych zgromadzonych przez inne systemy funkcjonujące w przedsiębiorstwie (systemy sprzedaży, zakupów, logistyki). Pozwala identyfikować preferencje i zachowania klientów, tendencje kształtowania się ...

CRM marketingowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 448

CRM marketingowy Charakterystyka ogólna CRM marketingowy jest rodzajem CRM zorientowanym na budowanie różnego rodzaju mechanizmów opisujących charakter działań oraz kierunki rozwoju firmy. Dzięki definicji promocji wspomagana jest praca w dziale sprzedaży oraz telemarketingu, produkty oferowane są...

CRM serwisowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

CRM serwisowy Charakterystyka ogólna CRM serwisowy jest rodzajem CRM zorientowanym na obsługę posprzedażną klientów. Funkcjonalność pozwala na gromadzenie i obsługę zgłoszeń klientów, odpowiednią ich kwalifikację oraz dostosowanie późniejszych działań do ich charakteru. Dzięki temu proces obsługi ...

Gospodarka magazynowa - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 154
Wyświetleń: 952

Gospodarka magazynowa Podstawowa obsługa magazynu Charakterystyka ogólna Do obsługi magazynów oraz zarządzania ruchem towarów w magazynach przeznaczony jest moduł gospodarki magazynowej. Podstawowa funkcjonalność modułu to: zarządzanie kartoteką towarów, wystawianie, edycja, przeglądanie i dru...

Kadry i płace - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1477

Kadry i płace Charakterystyka ogólna Moduł Kadry i Płace jest zintegrowanym systemem kadrowo-płacowym przeznaczonym dla jednostek organizacyjnych o dowolnym profilu działalności, wspomagającym pracę działów: kadrowego i rachuby płac w przedsiębiorstwach i instytucjach o dowolnym profilu działalnoś...

Logistyka - Zamówienia od klientów i dostawców - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 714

Logistyka Możliwości Obsługa zagadnień logistycznych w systemie ISOF opiera się na trzech modułach: obsługa ofert, obsługa Zamówień od klientów, obsługa Zamówień do dostawców. Jednakże wiele zagadnień wspierających Logistykę można znaleźć również w innych modułach systemu jak Sprzedaż, Gospoda...

Majątek trwały - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marek Pawlak
 • Informatyka w zarządzaniu
Pobrań: 0
Wyświetleń: 511

Majątek trwały Przeznaczenie Moduł Majątek Trwały przeznaczony jest do zarządzania informacją na temat środków trwałych przedsiębiorstwa. Oprócz ewidencji majątku trwałego, moduł realizuje zadania takie, jak inwentaryzacja, naliczanie amortyzacji czy tworzenie raportów. Funkcjonalność Moduł Środ...