Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 102

Krzywa Laffera - teoria

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 112
Wyświetleń: 889

Krzywa Laffera Koncepcja teoretyczna, która za pomocą krzywej ilustruje zależność między stawką opodatkowania a dochodami budżetowymi państwa z tytułu podatków; opracowana w latach 70. XX w przez amerykańskiego ekonomistę Arthura Laffera...

Miary dochodu i produktu w gospodarce narodowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

Miary dochodu i produktu w gospodarce narodowej, przejście od PKB do dochodu rozporządzalnego a) PKB b) PNB- miara działalności wytwórczej kraju liczona na podstawie czynników produkcji; wielkość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez obywateli danego kraju; PNB= C+ G+ I+ En+ Dn c) PKN- używa...

Mnożnik podatkowy - definicja

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3647

Mnożnik podatkowy (αt) - informuje o tym o ile zmieni się dochód narodowy, jeśli państwo zmieni kwoty podatków autonomicznych. Mnożnik jest ujemny, ponieważ podwyższenie podatków obniża dochód do dyspozycji, czyli zmniejsza poziom wydatków konsumpcyjnych, co skutkuje mniejszymi wpływami do budżetu z...

Mnożnik wydatkowy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1064

Mnożnik wydatkowy informuje, jak zmienia się dochód narodowy pod wpływem zmian w wydatkach Dochód narodowy w gospodarce czterosektorowej (C + I + G + zagranica- Nx) __ __ __ Y=C + I + G + Nx Nx- eksport netto Nx= X (eksport) - Z (import) _ X = X - to co od nas kupuje zagranica zależy od gospoda...

Mnożnik zrównoważonego budżetu - omówienie zagadnienia

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 462
Wyświetleń: 2562

Mnożnik zrównoważonego budżetu w modelu Keynesowskim Model 3- sektorowy Mnożnik zrównoważonego budżetu - opisuje sytuację, gdy wzrost wydatków państwa połączony z takim samym (kwotowo) wzrostem podatków, powoduje zwiększeni...

Model Keynesowski, podstawowe założenia, równowaga.

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1974

Model Keynesowski, podstawowe założenia: • wszystkie ceny i płace są ustalone na danym poziomie - są sztywne (lepkie), • P= const. i=0 Y=AE (zagregowane podatki) Y=AD(zagregowane wydatki) • przy tym poziomie cen i płac w gospodarce istnieją niewykorzystane zasoby -

Okres długi i krótki w gospodarce - charakterystyka

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2359

Okres długi i krótki w gospodarce Krótki okres - bada równowagę w gospodarce, patrzymy czy popyt odpowiada podaży, jeśli nie to zastanawiamy się co można zrobić, aby tak było i czy to miałoby sens;. zakładamy stałość cen (lub bardzo powolną zmianę), a zatem czynniki produkcji (kapitał, praca) mogą ...

PKB, luka w produkcji - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 742

PKB- wartość dóbr i usług nowo wytworzonych, finalnych produktów na obszarze danego kraju w określonym czasie; miara działalności (aktywności/potencjału) wytwórczej kraju (gospodarki). PKB= popyt krajowy (akumulacje-inwestycje; spożycie publiczne i prywatne) + saldo wymiany z zagranicą Produkt mus...

Podstawowe szkoły myślenia w makroekonomii - opis

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1295

Szkoła klasyczna, Szkoła Keynsistowska, Szkoła monetarystycznaSzkoła klasyczna (ekonomia klasyczna) to szkoła myślenia ekonomicznego, która posługuje się teorią makroekonomiczną zakładającą, że gospodarka w d...

Rola Keynesa w rozwoju teorii makroekonomicznej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Wojciech Wyszyński
 • Podstawy makroekonomii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Rola Keynesa w rozwoju teorii makroekonomicznej John Maynard Keynes (1883-1946) uważany jest za ojca współczesnej makroekonomii. W 1936 ukazała się jego praca pt. „Ogólna teoria zatrudnienia procentu i pieniądza”. a)Książka Keynesa pr...