Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie - strona 100

Filozofowanie na rynku - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

Filozofowanie na rynku: Ateny, 450 r. przed Chr. Narodziny demokracji, a wraz z nią nowego kierunku w filozofii Człowiek i jego miejsce w społeczeństwie, jego mowa i działanie, ludzka wspólnota i uprawomocnienie władzy politycznej - w centrum zainteresowania filozofii. Pierwsze sygnały takiego zwr...

Sokrates - omówinie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 98
Wyświetleń: 805

SOKRATES (470-399 przed Chr.) Poszukiwacz prawdy Mistrz w stawianiu wnikliwych pytań i prowadzeniu rozmowy Ojciec etyki Ten, który wiedział, czego nie wiedział W przeciwieństwie do sofistów uważał, że istnieją normy uniwersalne i bezwarunko...

Tales, Pitagoras, Heraklit, Parmenides, Demokryt

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Anna Gołba
 • Historia filozofii
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1393

Tales z Miletu - „wszystko pełne jest bogów” Twórca najstarszej szkoły filozoficznej - szkoły milezyjskiej (przełom VII i VI w. p.n.e.), do której należeli również Anaksymander i Anak...

Polityka społeczna i zdrowotna - Przykładowe pytania na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1918

Pytania z polityki społecznej: Definicja polityki społecznej Twórca terminu „polityka społeczna” Najważniejsze wydarzenia, które przyczyniły się do rozwoju ps Dziedziny polityki społecznej Skale polityki społecznej Upaństwowienie a uspołecznienie ps Związki polityki społecznej z innymi dziedz...

Polityka społeczna i zdrowotna - Pytania na egzamin test

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Danuta Tabin
 • Polityka społeczna i zdrowotna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 2261

Test prawda/fałsz Socjalne ustawodawstwo niemieckie powstało na przełomie XIX i XX wieku. „Zasadnicza ekspansja” państwowej polityki społecznej miała miejsce w latach 1945-1950 Każda kwestia społeczna ma swój wymiar narodowy Kwestia społe...

Próg rentowności - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

Próg rentowności (moment równowagi, punkt krytyczny) można określić ilościowo bądź wartościowo. Firma znajduje się w punkcie krytycznym (break-even-point), rozumianym jako sprzedanie takiej ilości produktów czy towarów lub osiągnięcie takic...

Rachunkowość zarządcza - Przykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 287
Wyświetleń: 1029

Czeki obce bez pokrycia w-n: inne rozrachunki ma: inne sr pieniezne Dodatnia roznica miedzy cena rzeczywista a ewidencyjna wn: odchylenia od cen ewidencyjnych materialow ma: rozliczenie zakupu Dodatnie roznice kursowe dot sr pienieznych w walutach obcych w-n: rach. Bankowe ma: przychody finansowe ...

Rachunkowość zarządcza - Pytania na egzamin

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Żuk
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 294
Wyświetleń: 1113

Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ujmuje się w pasywach w bilansie w pozycji rozliczenia międzyokresowe T Koszty niewygasłe zwane aktywowanymi nie mogą stać się kosztami danego okresu i nie mogą być umieszczane w rachun...

Skrypt - Ekonomia Integracji Europejskiej

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Ekonomia Integracji Europejskiej
Pobrań: 1939
Wyświetleń: 2310

Wspólnoty europejskie: - EWWS (Europejska Wspólnota Węgla i Stali; żadne z państw nie może samodzielnie produkować broni wojennej i zwrócić się przeciw drugiemu), - EURATOM (

Aukcje, przetargi, wystawy, targi - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Katarzyna Sołkowicz
 • Wstęp do handlu międzynarodowego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 812

Aukcje Aukcja - forma zorganizowanej sprzedaży publicznej, w której nabywcą towaru staje się osoba oferująca najwyższą cenę zakupu. Przedmiotem aukcji są albo niestandardowe towary masowe (np. futra, kamienie szlachetne) albo towary unikalne (np. numizmaty, dzieła sztuki, antyki, konie). Punktem wy...