Katarzyna Górska

note /search

Prawo cywilne - wprowadzenie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 5747

DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD I WPROWADZENIE DO PRAWA CYWILNEGO Pojecie prawa cywilnego  prawo cywilne jako gałąź prawa;   przedmiot i metoda regulacji  pojęcie stosunku cywilnoprawnego  prawo cywilne a prawo prywatne i publiczne  cechy prawa prywatnego  struktura prawa ...

Podmioty stosunków cywilno-prawnych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3381

DR K ATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD III PODMIOTY STOSUNKÓW  CYWILNOPRAWNYCH, CZ. II Osoby prawne Osoby prawne  – pojęcie i funkcje  osoba prawna jako rodzaj jednostki organizacyjnej - podstawy wyróżnienia jednostki organizacyjnej  osoba prawna jako podmiot prawa cywilnego (art. 1...

Podmioty stosunków cywilno-prawnych - Osoby fizyczne

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1155

WYKŁAD II Podmioty stosunków cywilnoprawnych,  część I :  Osoby fizyczne Podmioty stosunków cywilnoprawnych  osoby fizyczne      art. 1 k.c.  osoby prawne  tzw. ułomne osoby prawne - art. 33 1 k.c. jednostki organizacyjne, nie będące osobami  prawnymi, ale posiadające zdolność prawną Regulacja p...

Przedmioty stosunków cywilno-prawnych

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 1260
Wyświetleń: 5992

DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI  WYKŁAD IV Przedmioty stosunków cywilnoprawnych Przedmiot stosunku cywilnoprawnego  zachowanie się stron stosunku (dozwolone, nakazane  lub zakazane), regulowane normami prawa cywilnego  oraz obiekty, których to zachowanie dotyczy  przedmiot prawa podm...

Prawo podmiotowe - ogólnie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Prawo cywilne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1176

DR KATARZYNA GÓRSKA UNIWERSYTET WROCŁAWSKI WYKŁAD V Prawa podmiotowe Prawa podmiotowe  – uwagi ogólne  prawo podmiotowe   ≠ obowiązujące przepisy  prawo podmiotowe = sytuacja podmiotu (podmiotów)  domena każdej gałęzi prawa (nie tylko prawa cywilnego), ale  wg . A. Woltera: „dla prawa cywilneg...