JavaScript - dalsza część

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
JavaScript - dalsza część - strona 1 JavaScript - dalsza część - strona 2 JavaScript - dalsza część - strona 3

Fragment notatki:

  ! " # ! " $ % &' () *+ & ,- & , & .- & . / & 01 23 & 01 2 4 4 0- 0 ! + " # + " / & 01 & 0 4 4 0- 0 $ / 5 !/ / 5 ! "- " %) + %) 6 ! " # ! " $ # $ % &0 ( &0 ) 0+ 0 & .- & . & 7- & 7 / & - ! + " # ! + " / & 01 & 0 4 4 0- 0 $ # / & 01 23 & 01 2 4 4 0- 0 $ / 5 !/ / 5 ! "- " %) % + 8 ! " # ! " 9- 9 $ ! " # " .- . $ # :- : $ % &0 ( &0 ) 0+ 0 & ,- & , & ,- & , / & - ! + " # ! + " / & 0 & 0- 0 $ ! % " # ! % " / & 0 / 0- & 0 / 0 $ # / & 0 / & 0 / ; 0- 0 $ / 5 !/ / 5 ! "- %) "- % + 8 / switch (wyra enie){ case alfa: wykonaj instrukcje alfa break;     //pomi pozostałe przypadki, je li alfa == wyra enie case beta: wykonaj instrukcje beta break;     //pomi pozostałe przypadki, je li beta == wyra enie default:     //je li nie ma dopasowania, wykonaj instrukcje: powiedz u ytkownikowi,  e nic nie pasuje } % &0 ( &0 ) 0+ 0 & ? !"- !" )) )   & 5 ? 5 - )) / - )) @ ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz