Jan Szumski - strona 2

System RPA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 553

29.04.2010r. Republika Południowej Afryki Konstytucja RPA w swoich dziejach konstytucyjnych zawiera np. uwalnianie się z władzy i zależności kolonialnej (statuty westminsterskie - uzależniły to państwo, tak jak wcześniej Kanadę, od parlamentu brytyjskiego) Lata '61-'94 - poza tym okresem RPA jest...

System RPA - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 532

Republika Południowej Afryki Konstytucja w 1996 roku wprowadzona. Pierwotnie przyjęty projekt z 1994 roku nie odpowiadał założeniom ustawy tymczasowej obejmowała 34 punkty dotyczące treści nowej docelowej ustawy zasadniczej. Południowej Afryk trybunał Konstytucyjny miał sprawdzić teksty konstytucji...

System Szwajcarii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735

Szwajcaria Cechy charakterystyczne: Nie jest zachowany organizacyjny aspekt podziału władzy- nie funkcjonuje rozdzielenie egzekutywy od legislatywy. Wprawdzie istnieją odrębne organy: Zgromadzenie Federalne i Rada Federalna, ale nie ma między nimi takiego Monteskiuszowskiego rozdzielenia. Dlatego ...

System Watykanu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

Watykan Watykan to jedno z najmniejszych państw na świecie, które posiada specyficzny system polityczny. Należy podkreślić, że czym innym jest państwo Watykan, a czym innym Kościół Rzymsko-Katolicki. Genezą jest Państwo Kościelne które p...

System Wielkiej Brytanii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 672

Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. To państwo jest kolebką demokracji i współczesnego parlamentaryzmu - parlament brytyjski był pierwowzorem dla innych państw; koncepcja parlamentu brytyjskiego była k...

System Wielkiej Brytanii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 560

W przypadku Szkocji mamy do czynienia z podwójną reprezentacją - pierwsza to parlament szkocki, a druga to przedstawiciele regionu Szkocji wysyłani do parlamentu westminsterskiego. Podobna sytuacja występuje w Walii i Irlandii Północnej z tym, że ciała przedstawicielskie tych dwóch regionów mają kom...

System Wielkiej Brytanii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

WYKŁAD 4., 29.10.2009 r. Dewolucja - pogłębiona decentralizacja regionów brytyjskich, które kiedyś stanowiły samodzielne byty państwowe. Pierwsze działania w kierunku uzyskania pewnej samodzielności prawnej miały miejsce w latach 70. Program usamodzielnienia regionów brytyjskich miała Partia Pracy ...