Jan Szumski

System Chin - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 644

Wykład 20.05.2010 CHIŃSKA REPUBLIKA LUDOWA Państwo mocarstwowe Zasada jednolitości władzy państwowej Zmiany w konstytucji określają państwo jako … (otwarcie na sektor prywatny) Partia komunistyczna nie jest partią jedyną; poza nią działa legalnie w Chinach 8 partii (ale nie mają większego znacz...

System Francji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 658

Systemy , wykład 13, 14.01.2010r. Francuski system wyborczy System wyborczy - już w Konst Republiki są przymtoniki wyborcze jak powszechność równość i tajność głosowania. Jest zróźnicowanie co do trybu wyborów. W zależności od orgamu. Co do Zgromadzenia-bezpośrednie. Do prezydenta. Charakter pośre...

System Francji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 525

SYSTEMY PAŃSTW WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA W12 07.01. 2010 FARNCJA System francuski Traktowany jako prekursorski - rewolucja burżuazyjna kiedy to Stany generalne zostały przekształcone w Zgromadzenie narodowe. ZN przyjęło Deklaracje praw człowieka i obywatela - niektóre rozstrzygnięcia w niej są ważne do d...

System Izraela - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 623

Izrael Przez pewien czas był mandatem brytyjskim. Zanim powstał Izrael istniało państwo Palestyna, która była mandatem brytyjskim. Zjednoczonemu Królestwu mandat do sprawowania władztwa w Palestynie nadała Liga Narodów. Później, po powstaniu Izraela, ONZ nadało WB mandat nad tym regionem. Po II woj...

System Japonii - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 693

Japonia Lektura- Krzysztof Karolczak „System konstytucyjny Japonii” Konstytucja Japonii- od 1990 r. nie ma zmian. Elementy specyficzne w systemie politycznym Japonii: Nasiąknięcie praktyki politycznej i jej sposobu funkcjonowania specyficznymi elementami kultury prawnej, np. niechęć do dochodzeni...

System Kanady - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 770

Kanada Jest obszarem należącym do Brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Na tym terenie ścierają się wpływy systemu prawa powszechnego- anglosaskiego z tradycjami prawnymi/politycznymi francuskimi. Wiąże się to z dosyć wcześnie zaofiarowaną Qube...

System Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 910

Systemy Polityczne Wykład 9 3.12.2009 Temat: System Polityczny Niemiec Sprawa pierwsza jak wyglądały losy Niemiec po II WS. Stosunkowo wcześnie maj 1949 przyjmują ustawę zasadnicza. Ten akt prawny reguluje zasady ustrojowe, podstawowe instytucje zostaje nazwany ustawą zasadniczą, gdyż Niemcy nie ...

System Niemiec - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

Wykład 10 Funkcjonalizm kooperacyjny- władzę federalne i stanowe wspierają się Rozdział kompetencji między landy i władzę federalna: Funkcja ustawodawcza- monopol dla władzy federalnej. Ustawa zasadnicza określa właściwościowe kompetencje dla poszczególnych władz- domniemanie kompetencji landów( ...

Wykład - system Rosji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 546

ROSJA Federacja Rosyjska = Rosja (synonimy) Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka - powstała w 1990r. Grudzień 1991 - Związek Radziecki przestaje istnieć 1988 - pierwsza republika - Estonia - ogłasza niepodległość, po niej zrobiły to Litwa i Łotwa 1991 - niezależny byt państwa...

System Rosji - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 721

17.12.2009 Systemy Rosja cz. 2 Równocześnie z wyborami parlamentarnymi odbyły się referendum konstytucyjne. Rosjanie głosowali nad projektem przygotowanym przez zgromadzenie konstytucyjne w administracji Borysa Jelcyna. Spór między parlament...