Iwona Mika

Spółki - zbiór informacji

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Iwona Mika
  • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1428

Spółki    Spółka powstaje na mocy umowy między wspólnikami. Wspólnicy zobowiązują się do dążenia do osiągnięcia  konkretnego celu poprzez działania określone w umowie.  Podział:    Ze względu na źródło regulacji  o  Cywilne (regulowane przepisami kodeksu cywilnego KC)  o  Handlowe (źródłem prawa...

Kontrolowanie przedsiębiorcy

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Iwona Mika
  • Podstawy Prawa Gospodarczego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1477

Kontrolowanie przedsiębiorcy:     kontrola  – sprawdzenie, weryfikacja stanu faktycznego ze stanem pożądanym przez  przepisy prawa, możliwość/ograniczenie do sformułowania wniosków     nadzór  – obejmuje dokonanie kontroli + skorzystanie z środków nadzorczych (np.  represyjne, wymuszających zmi...