Zstępny - strona 18

Przysposobienie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. T. Justyński
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1470

przysposobionym a przysposabiającym -skutki te rozciągają się również na zstępnych przysposobionego...

Prawa autorskie

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Izabela Ignasiak
 • Ochrona własności intelektualnej
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1064

kolejno: zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. Jeżeli twórca nie wyraził innej woli, osoby...

OPIEKA

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Hubert Kaczmarczyk
 • Prawo cywilne z umowami w administracji
Pobrań: 56
Wyświetleń: 959

między jedną z tych osób a opiekunem albo jego małżonkiem, zstępnymi wstępnymi lub rodzeństwem, chyba...

Czynności prawne organu - wykład

 • Politechnika Warszawska
 • dr Barbara Krupa
 • Postępowanie administracyjne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 588

ustawowy - rodzice, małżonek, rodzeństwo, zstępni, pracownik; quasi pełnomocnik - doradca podatkowy...

Prawo spadkowe - wykłady - Zapis

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Prawo spadkowe
Pobrań: 357
Wyświetleń: 3220

Wykład 6 ma 13 stron, opatrzony jest tytułem "Testament" i porusza zagadnienia takie jak: swoboda testowania l jej granice, testament, treść testamentu, wyłączny charakter, treść, przesłanki ważności testamentu, formy testamentu, funkcje rygorów formalnych, testamenty zwykłe, testamenty szczegó...

Podatki

 • Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2807

do której zaliczany jest nabywca. Do poszczególnych grup zalicza się: Do grupy I- małżonka, zstępnych, wstępnych...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. UEK Janusz Koczanowski
 • Prawo
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2121

kolejno: zstępni, rodzice, rodzeostwo, zstępni rodzeostwa 98. Twórca może żądad od osoby, która naruszyła...

Testamenty publiczne.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 693

Inne formy testamentum parentum inter liberos Przysporzenie wstepnych dla zstępnych - pisemne...