Zniesławiona - strona 10

Prawo karne [skrypt]

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo karne
Pobrań: 3367
Wyświetleń: 4004

lub zniesławienie strony, jej pełnomicnika lub obrońcy, kuratora, świadka, biegłego lub tłumacza podlega ściganiu...

Prawo karne część ogólna i szczegółowa

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Krzysztof Indecki
 • Prawo karne
Pobrań: 1750
Wyświetleń: 6167

...Tak skonstruowana teoria kontratypów przez twórcę i założyciela krakowskiej szkoły została odrzucona i poddana krytyce przez jego kontynuatorów ( A. Zoll ). Autor ten przeniósł na grunt polskiej doktryny koncepcję stosowaną przez Claude Roxina- teoretyka, profesora Uniwersytetu w Monachium. W...

Prawo do poszanowania prywatności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Bożena Gronowska
 • Prawa człowieka i etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych
Pobrań: 119
Wyświetleń: 777

ochrony prawnej ich sfery prywatnej - moż. oskarżenia o zniesławienie leczenie - każdy zabieg medyczny...

Prawo - notatki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1330

- np. w sprawach o zniesławienie bądź powoda cywilnego - gdy wyrządzono szkodę majątkową), obrońca...

Kanoniczne prawo karne

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1484

Opracowanie składa się z 5 rozdziałów: karanie przestępstw w ogólności, ustawa karna i nakaz karny, podmiot podległy sankcjom karnym, kary i inne środki karania oraz aplikowanie kar. W treści poszczególnych rozdziałów zawarto opis m.in. następujących zagadnień: wrodzone i własne prawo Kościoła do k...

Media w Wielkiej Brytanii

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 357
Wyświetleń: 1512

koncentracji prasy 1974- 1977 W Wielkiej Brytanii istnieją granice dla prasy: * zniesławienie * publikacje...

Zagraniczne systemy prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 840

. Zwłaszcza politycy, którzy nie mogą wnosić spraw o zniesławienie. Prywatne. Bez względu na to, czy jednostka...