Znak zapytania - strona 26

Strategia firmy

Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

zyski i są stałym źródłem kapitału dla innych dziedzin działalności. - dylematy ( znaki zapytania...

Logika prawnicza - kompedium

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Milena Korycka-Zirk
 • Logika prawnicza
Pobrań: 1694
Wyświetleń: 2674

Rozdzia ł I KLASYCZNY RACHUNEK ZDA Ń . Klasyczny rachunek zdań (w skrócie KRZ) jest jednym z najprostszych systemów logiki formalnej. W praktyce może on służyć do sprawdzania poprawności wnioskowań, czyli takich procesów myślowych, podczas których na podstawie uznania za prawdziwe jednych zdań (prz...

Socjologia - wprowadzenie

 • Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu
 • dr Jurij Hajduk
 • Socjologia ogólna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2205

jej reprezentacji; Trafność tej metody staje jednak pod znakiem zapytania jeżeli chcemy zbadać to, co przez badanych...

Brzeziński, r.1-5+12

 • dr Krystyna Golonka
 • Psychologia empityczna
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2191

! Asymetryczność relacji wykładowca-student stawia pod znakiem zapytania tę zasadę.  Należy unikać badań...

Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej- wykład 8

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mariusz Maszkiewicz
 • Stosunki zewnętrzne Unii Europejskiej
Pobrań: 175
Wyświetleń: 567

zachowania protekcjonistyczne, następnie serwowana do chwili obecnej wojna walutowa postawiły znaki zapytania...

Kariera i trening managerski - ćwiczenia

 • Politechnika Opolska
 • mgr Marta Chalimoniuk- Nowak
 • Trening interpersonalny i adaptacyjny
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2975

na „wołach roboczych” koncentracja na znakach zapytania koncentracja pełnego portfela pracowników nauczyciel...