Znak zapytania - strona 13

Spółka wielobranżowa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Mieczysław Berger
 • Analiza strategiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 805

, nie wymagają dużych nakładów, lecz nie mają też szans na dalszą ekspansję. „Dylematy” („Znaki zapytania...

Przemoc w mediach-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 154
Wyświetleń: 735

zapytania efektywność i użyteczność takich badań. Warto też zauważyć, że sumienie, kompetencje moralne...

Powód cywilny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 854

w postępowaniu przed sądem cywilnym, co stawiałoby pod znakiem zapytania sens samej instytucji powództwa...

Spór zbiorowy-opracowanie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Kinga Machowicz
 • Prawo pracy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 518

. Uzależnienie wiążącego charakteru orzeczenia kolegium od woli stron sporu stawia pod znakiem zapytania...

System Watykanu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

. Wtedy to istnienie PK stanęło pod znakiem zapytania. W okresie rewolucji papież został deportowany do Francji...

Teoria Kanta - charakterystyka

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • mgr Ferdynand Giera
 • Filozofia poznania
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1218

metaficzynych: stawiał pod znakiem zapytania kwestię teoretycznego statusu wiedzy metafizycznej jako takiej...