Zmienna objaśniająca - strona 28

Współczynnik korelacji Pearsona

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Barbara Walasek-Jarosz
  • Statystyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1470

zmian zmiennej objaśniającej (skutek) jest wyjaśniona przez zmiany zmiennej objaśniającej (przyczyna...

Ekonometria repetytorium

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Ekonometria
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2170

) (tj. deterministycznych powiązań ilościowych pomiędzy zmiennymi objaśniającymi i objaśnianymi...

Regresja wieloraka.

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Ekonometria
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1099

korelacji R.Zazwyczaj stopień, w jakim dwie lub więcej zmiennych objaśniających (niezależnych lub X...

Szeregi czasowe

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1190

i heteroskedastyczności oraz nieskorelowanie ze zmiennymi objaśniającymi), zakładamy, że powinien on mieć właśnie cechy...

Statystyka - kompedium

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Statystyka matematyczna
Pobrań: 133
Wyświetleń: 840

klasyczny model regresji liniowej z jedną zmienną objaśniającą. Podaj ogólną interpretację współczynnika...