Zmienna objaśniająca - strona 24

Test Chowa w Gretlu - opracowanie

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 280
Wyświetleń: 4613

, że rozpatrywanym modelem jest: . Definiujemy obecnie pomocnicze zmienne objaśniające zgodnie z: , . Każda...

Dynamika życia w podregionach

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Włodzimierz Roszczynialski
 • Statystyka
Pobrań: 581
Wyświetleń: 2485

wartość oczekiwaną zmiennej losowej, zwanej zmienną objaśnianą, dla zadanych wartości innej zmiennej...

Prognozowanie ekonometryczne

 • dr inż. Robert Pietrzykowski
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

czy w modelu nie pominięto istotnych zmiennych będących drugimi i trzecimi potęgami zmiennych objaśniających...

Model APT- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Monika Foltyn-Zarychta
 • Modele inwestycyjne
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2023

ri – stopa zwrotu z i-tej akcji (portfela), zmienna objaśniana, λ0 – wyraz wolny równania, bj...

Ekonometria- wykład 12

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Stanisław Barczak
 • Ekonometria
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1407

Ekonometria Wykład 12 MODELE AUTOREGRESYJNE I ŚREDNIEJ RUCHOMEJ (ARMA) I (ARIMA) Nie ma zmiennych...

Prognozowanie - konspekt

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1323

prognozowanych przez zmiany zmiennych objaśniających; modele takie mogą być wykorzystywane do symulacji...

Funkcja produkcji-Wyklad

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 119
Wyświetleń: 882

objaśnianą jest produkcja Y, a zmiennymi objaśniającymi są nakłady J czynników produkcji Xj: Y = f(X1,X2...

Estymacja rekurencyjna - wykład

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Tadeusz Bołt
 • Prognozowanie i symulacje
Pobrań: 70
Wyświetleń: 777

endogenicznej o wymiarach , jest macierzą obserwacji zmiennych objaśniających o wymiarach , jest wektorem...

Analiza wariancji - Model stały

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr inż. Marek Tomasz Panek
 • Statystyka
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1078

generalnej (zmienna objaśniana) zależy od pewnego czynnika, który przyjmuje r poziomów. Przyjmując poziom...