Zmienna objaśniająca - strona 21

Statystyka opisowa UW

 • Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie
 • mgr Marek Pęczkowski
 • Statystyka opisowa
Pobrań: 511
Wyświetleń: 4368

objaśniającej wynosi 3. O ile wzrośnie/spadnie wartość teoretyczna zmiennej objaśnianej, jeżeli wartość zmiennej...

Zestaw 2 ekonometria zadania

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 35
Wyświetleń: 875

wpływ na wydajność pracy ? - przeprowadzić test F - test łącznego wpływu zmiennych objaśniających...

Ekonometria - laboratoria 6

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Ekonometria
Pobrań: 105
Wyświetleń: 917

  zapisany  zostanie  w  pierwszej wolnej kolumnie, zazwyczaj po ostatniej zmiennej objaśniającej (rys. 4...

Ekonometria - regresja wieloraka

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 84
Wyświetleń: 2849

moim będzie wnioskowanie jak parametry objaśniające wpływają na zmienną objaśnianą. Ze względu na swoje zastosowanie...

Charakterystyka wybranych funkcji

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. inż. Jarosław Gołębiewski
 • Analiza rynku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

objaśnianą są wydatki konsumentów na określone produkty a zmienną objaśniającą dochód. Funkcja hiperboliczna...

Wykład - Testowanie hipotez

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Józef Jerzy Biolik
 • Ekonometria
Pobrań: 399
Wyświetleń: 693

według wartości jednej ze zmiennych objaśniających. Każdą resztę dodatnią oznacza się symbolem np...

Indeks giełdowy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ryszard Garbacz
 • Ekonometria
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1071

; współczynnik indeterminacji skorygowany φ = 0,065 informuje, że 6,5% zmienności całkowitej zmienne objaśnianej...

Prognozowanie i Symulacje - zagadnienia

 • prof. dr hab. Stanisław Staśko
 • Prognozowanie procesów ekonomicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1358

jest przewidzieć poziom zmiennej objaśniającej dla każdego okresu w przyszłości, wartość ta zależy od przyjętego...

Elementy chemometrii - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Analiza chemicznych zanieczyszczeń środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 476

( lub wieloma zmiennymi y) i bardzo licznym zbiorem zmiennych objaśniających Xi. Typy modeli: - model w pełni...