Zliczanie - strona 33

Zarządzanie jakością-przepisane wykłady

 • Politechnika Świętokrzyska w Kielcach
 • prof. dr hab. inż. Wacław Gierulski
 • Zarządzanie jakością
Pobrań: 945
Wyświetleń: 4102

zagadnienia takie jak: TQM, zarządzanie przez naśladownictwo, zarządzanie przez polecenia, zarządzanie przez wyniki, zarządzanie przez jakość, Deming, Crosby, nagrody jakości, benchmarking, pięć stopni dorastania do jakości Crosby?ego, J.M. Juran, ISO serii 9000:2000, osiem zasad zarządzania ISO 9...

Skrypt - Bardach

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. zw. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 3031
Wyświetleń: 4151

PODRĘCZNIK BARDACHA CZĘŚĆ I - KRÓLESTWO POLSKIE: I RP ROZDZIAŁ II - MONARCHIA PATRYMONIALNA II. ŹRÓDŁA PRAWA I ŹRÓDŁA POZNANIA PRAWA 9. Polskie prawo zwyczajowe: źródła praktyki - dyplomy książęce potwierdzające czynności prawne osób prywatnych, książęce akty nadania, akty sądowe i prywatne „ Księg...

Psychometria-skrypt

 • Uniwersytet Łódzki
 • Psychometria
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1582

: jak zaczynamy badanie jak przebiega badanie jak oceniamy czynniki jak zliczamy czynniki jak interpretujemy...

Język mediów

 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1988

określonych przez badacza; b) zliczać użycia i łączne użycia tych kategorii; c) drukować i wykreślać tabele; d...

Gospodarowanie - Potrzeby

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1134

, co w sposób oczywisty prowadzi do tego, że to samo dobro może być zliczane do wielu grup dóbr, w zależności...

Gospodarowanie

 • Mikroekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 4221

, co w sposób oczywisty prowadzi do tego, że to samo dobro może być zliczane do wielu grup dóbr, w zależności...

Przyrządy półprzewodnikowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Elektronika
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1652

  Przykładowe pytania egzaminacyjne dla kierunku Elektronika i  Telekomunikacja – Moduł Elektronika     PRZYRZĄDY PÓŁPRZEWODNIKOWE   DIODY        1.  Złącze p-n utworzone jest przez:  a.  rekombinację elektronów i dziur                                b.  jonizację  c.  granicę metalurgiczną mater...

Prawa człowieka

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 364
Wyświetleń: 3045

-1- Ćwiczenia - prawa człowieka i ich ochrona 2008/2009 WYKAZ WYBRANYCH ZAGADNIEŃ (foliogramy) Oprac. dr Michał Balcerzak Katedra Praw Człowieka Wydział Prawa i Administracji UMK Ćwiczenia – prawa człowieka i ich ochrona - WPiA UMK – dr Michał Balcerzak -2Elementy prawa międzynarodowego – wpro...

Kapital spoleczny

 • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2779

. Robert Putnam próbował zmierzyć kapitał społeczny zliczając grupy istniejące w społeczeństwie...