Zlewnia - strona 30

Bilans wodny - Melioracje wodne

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Hydrologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1267

(zlewni, dorzecza) dla roku hydrologicznego. Zrównoważony: P=H+E legenda j.w Melioracje wodne - to zabiegi...

Bank światowy i jego udziały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy bankowe
Pobrań: 14
Wyświetleń: 539

przeciwpowodziowej w zlewni 19,4 4% 11,7 9% 2. Monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie materialne 71,0 14% 54,6 27...

Wykład - Bank światowy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr hab. Oskar Kowalewski
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 637

przeciwpowodziowej w zlewni 19,4 4% 11,7 9% 2. Monitorowanie, prognozowanie i ostrzeganie materialne 71,0 14% 54,6 27...

Nieruchomości rolne - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Anna Małgorzata Skórska
 • Gospodarka nieruchomościami publicznymi
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1169

oraz o specjalnym znaczeniu społecznym, 4) ochrony wód powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni...

Pytania na egzamin z hydrauliki

 • Politechnika Gdańska
 • mgr Łucjan Rodzik
 • Hydraulika
Pobrań: 70
Wyświetleń: 2751

ustala się dla zlewni rzek, dla zbiorników, poziomów wodonośnych - mają one charakter regionalny. Zasoby...

Ekofizjografia

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Geografia regionalna świata
Pobrań: 168
Wyświetleń: 2289

waloryzacji (oceny), skala opracowania, rodzaj pola podstawowego a) jednostki naturalne (zlewnia, mikroregion...

Naturalne przyczyny śmiertelności w morzu

 • Politechnika Gdańska
 • prof. dr hab. Maria Iwona Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 966

wyjątkowo obfitych opadów, podwyższonego poziomu Missisipi i jej dopływów orazdodatkowego spływu ze zlewni...