Zjednoczenie Włoch - strona 62

Średniowieczne żywoty świętych

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Elżbieta Maria Kauer-Bugajna
 • Historia literatury polskiej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1071

autorem był Włoch, Jan Kanapariusz. rzetelne źródło biograificzno-historyczne, którego podłożem...

Historia futuryzmu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 63
Wyświetleń: 756

Włoch, kraju pamiątek, ruin. Twórcami futuryzmu byli poeta Filippo Tomasso Marinetti i malarz Umberto...

Doktryny polityczne i prawno - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Witold Wojdyło
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 525
Wyświetleń: 1890

na tereny pn. Włoch i Słowiańszczyzny; argumenty były podobne jak w przypadku papalizmu, król namiestnikiem...

Wykład - Układ poczdamski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Niemcoznawstwo
Pobrań: 0
Wyświetleń: 833

i przyłączenia niemieckich ziem wschodnich do Niemiec. W kręgu Kaiser dopuszczano zjednoczenie Niemiec...

Charakterystyka starożytności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Elżbieta Karska
 • Historia prawa narodów
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1078

się cesarzem; za Karola Wielkiego odradza się idea zjednoczenia cesarstwa - cesarstwa Franków; przetrwa...

Zagadnienia do egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Piotr Miodunka
 • Historia Stosunków Międzynarodowych
Pobrań: 2009
Wyświetleń: 3843

 Niemcy ? Dodatkowo podaj w którym roku doszło do ostatecznego zjednoczenia Niemiec. a. Republika...