Zjednoczenie Włoch - strona 45

Czas pokoju, dekady spokoju

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 791

ruchem włoskim 1859 i 1866 (Risorgimento). Włączenie Rzymu do Włoch (1870) i uczynienie z niego stolicy...

Ustrój terytorialny państwa- Wykład.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Krzysztof Dobrzeniecki
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3577

- tendencje odśrodkowe zostały wprowadzone do konstytucji. Konstytucja Włoch z 1947 gwarantuje regionom...

Współczesne systemy polityczne - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Konstanty Wojtaszczyk
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 3283
Wyświetleń: 4340

MONARCHA: Zjednoczone Królestwo jest dziedziczną monarchią konstytucyjną. Monarcha jest: głową państwa...

Epoki przedrozbiorowe - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jakub Pokrzywniak
 • Historia literatury polskiej do końca XVIII w.
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1043

się do rozkwitu malarstwa, architektury, sztuki kulinarnej. Do Polski przybyli sławni poeci i myśliciele: Włoch...

Czcionki - omówienie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr inż. Janusz Morajda
 • Informatyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 917

. Polska Stany Zjednoczone Francja Wielka Brytania Polska Stany Zjednoczone Francja Wielka Brytania Polska...