Zjednoczenie Włoch - strona 39

Polskie ruchy masowe - omówienie

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Kazimierz Przybysz
  • Historia społeczna Polski
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1134

oddziały partyzanckie - Narodową Organizację Wojskową, Narodowe Siły Zbrojne i Narodowe Zjednoczenie...

Wykład - Demokracja pośrednia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 896

lub bezwzględną zwykłą. Papieża wybiera się większością 2/3 głosów. Tak samo wybiera się prezydenta Włoch - 3 tury...

Stosunki międzynarodowe

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2016

wyszły najlepiej. Został rozwiązany problem zjednoczenia. 280 mln. mieszkańców, najsilniejsza gospodarka...