Zjednoczenie Włoch - strona 26

Polityka zagraniczna RFN- opracowanie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • dr hab. Waldemar Paruch
 • Historia najnowsza powszechna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1575

. Jednakże w Układzie Ogólnym były zastrzeżenia dotyczące uprawnień dla trzech mocarstw- sprawy Berlina, zjednoczenia...

Polityka appeasementu

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1274

, gdyż był jeszcze za słaby , bał się nie tylko reakcji państw zachodnich , lecz przede wszystkim Włoch , które uważały...

Transport zwierząt rzeźnych

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Technologia mięsa
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

cieląt do Włoch staje się prawie niemożliwy. Olbrzymie koszty takiego transporty i eliminacja eksportu...

Nowa władza w Niemczech- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

, że po zjednoczeniu Niemiec mają one pełne prawo powrócić do polityki globalnej i nie muszą już się samoograniczać...

Historia Polski XIX w.

 • Uniwersytet Łódzki
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 2863

węglarzy, Józef Mazzini z Włoch. Potem JL przejmuje władzę nad Młodą Polską, zmierzał do zjednoczenia...

Wpływ na losy Bałkanów

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 21
Wyświetleń: 672

zjednoczenia wszystkich Słowian, stanowiące ważny czynnik integrujący. ILIRYZM (czytaj wyżej); RUCH...