Zjednoczenie Włoch - strona 19

Sytuacja gospodarcza Europy po roku 1918

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Bartłomiej Zdaniuk
 • Historia społeczna i polityczna Europy
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1470

. Dodatkowo sytuację zaogniały działania chłopów, którzy w różnych rejonach Włoch, zwłaszcza zaś na południu...

Terytorium państwa - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 924

terytorium -rozwój terytorialny państwa (podbój, zjednoczenie itp., przyrost naturalny terytorium) - WNP 14...

Wykład - Nota Stalina

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 0
Wyświetleń: 700

w styczniu 1955 roku ponowił propozycję zjednoczenia Niemiec w zamian za nieratyfikowanie protokołów...

Neoklasycyzm - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr inż. Agnieszka Gryglewska
 • Historia architektury powszechnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1505

cała serie wykopalisk, które przyciągnęły do Włoch teoretyków sztuki, artystów i podróżników z całej Europy...

Faszyzm- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia powszechna XX w
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1393

Włoch, poskromieniu komunistów i wzmocnienia przemysłu w wyniku zjazdu partii faszystowskiej i słynnego...

Realizm klasyczny-opracowanie

 • dr Artur Klimas
 • Teoretyczne Podstawy Wychowania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

. Doskonałe szczęście – poznawcze i emocjonalne zjednoczenie z Bogiem Edukacja: rozwój intelektualny i duchowy...

Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

; siłowe zjednoczenie Europy przez Napoleona; Święte Przymierze w 1815 r.; Liga Europejska ks. Adama...