Zjednoczenie Włoch historia - strona 23

System Watykanu - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Jan Szumski
 • Współczesne systemy polityczne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 672

istnieją tendencje do zjednoczenia państwa włoskiego. W latach 70tych XIX wieku tylko PK stało...

Historia państwa i prawa - wykład 3

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 966

, Procheiron, Zakon Sudnyj Liudem) Ustawodawstwo ogólnorosyjskie w XV-XVII w. Po zjednoczeniu ziem po zrzuceniu...

Humanizm prawniczy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Andrzej Gulczyński
 • Historia prawa sądowego
Pobrań: 490
Wyświetleń: 6629

Niemiec (widział w tym narzędzie służące zjednoczeniu Niemiec - na które wszyscy mieli nadzieje po czasach...

Wykład - Koncepcje integracji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo europejskie i integracja europejska
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1106

Zjednoczonych Ameryki. Poparcie dla tej drogi widoczne było w polityce Włoch, RFN, Belgii, Holandii...

Historia Gospodarcza - Opracowanie zagadnień

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Mazur
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 413
Wyświetleń: 1050

oraz Francji i Włoch. Reformy walutowe i równowaga budżetowa: Austria, Polska, Niemcy, - stabilizacja i rozwój...

Rozbiory Polski

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Bogdan Trojak
 • Historia XX wieku
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1442

roku po zjednoczeniu Niemiec. Obejmuje on w przybliżeniu obszar dawnego królestwa Saksonii (patrz historia poniżej...

Tabela do testu wielokrotnego wyboru

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 476
Wyświetleń: 1106

Zjednoczenia Narodowego - 1937, sanacja, szefem Adam Koc, potem gen. Stanisław Skwarczyński Konflikt Wawelski...

Stosunki międzynarodowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2016

wyszły najlepiej. Został rozwiązany problem zjednoczenia. 280 mln. mieszkańców, najsilniejsza gospodarka...

Europa Ojczyzn - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Natalia Machnio
 • Europeistyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1736

przeprowadzenie w krajach Europy Zachodniej referendum w sprawie ich zjednoczenia w ramach konfederacji. Państwa...