Zjednoczenie Niemiec - strona 27

Media niemieckie - opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 945

, publicystyka, reklama . Do momentu zjednoczenia Niemiec jedynymi nadawcami programów były krajowe rozgłośnie...

Zagraniczne systemy prasowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 266
Wyświetleń: 840

w 1989 jako symbol zjednoczenia Niemiec. Związkowy charakter państwa, struktura administracyjna...

Agencje informacyjne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Jan Adamowski
 • Zagraniczne systemy medialne
Pobrań: 721
Wyświetleń: 3080

roku powstała Deutsche Presse- Agentur (DPA)- obecnie najważniejsza agencja prasowa zjednoczonych Niemiec...

Plany i ważniejsze wydarzenia - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Stanisław Konopacki
 • Historia integracji europejskiej
Pobrań: 126
Wyświetleń: 553

w państwach postkomunistycznych 1990 - zjednoczenie Niemiec 12.1991 r. - powołanie Wspólnoty Niepodległych...

Polska polityka zagraniczna- wykład 6

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 966

jesienią 1989 i wiosną 1990 r. → obalenie muru berlińskiego = zapowiedź zjednoczenia Niemiec; upadek...

Polska polityka zagraniczna- wykład 7

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Mariusz Muszyński
 • Polska polityka zagraniczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 798

i zjednoczenia Niemiec. Niebagatelne znaczenie miały także a także sposób przeprowadzenia przez Leszka...

Terytorium - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 182
Wyświetleń: 812

; po zjednoczeniu Niemiec → traktat o potwierdzeniu istniejącej granicy z 1990 r.; granica polsko-słowacka i polsko...

Mniejszość niemiecka w Polsce

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Socjologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 504

po zjednoczeniu Niemiec. Do podstawowych praw mniejszości narodowych, gwarantowanych prawem polskim należą: zakaz...